Van de redactie Concurrentie voor TOPIOvector? De Topografische Dienst heeft met de voltooiing van de digitale TOPIOvector een fraaie prestatie geleverd. De resultaten springen je op elk congres tegemoet in de vorm van kleurrijke beeldschermen en even kleurrijke afdrukken. Er is duidelijk grote belangstelling voor de TOPIOvector, en in ieder geval vertraagt elke ware geodeet minstens even de pas als hij langs de producten uit dat bestand loopt. Toch betekent dit alles niet dat het (commerciële) succes van de TOPIO verzekerd is. Dat heeft te maken met de bij houding en met de prijs. Ook al is een vierjaarlijkse cyclus een hele verbetering, het blijft nog steeds een lange tijd - zeker in een tijdperk waar snelheid en actualiteit een steeds grotere rol lijken te gaan spelen (of dat psychologisch of feitelijk is, is verder niet belangrijk). Verdere versnelling van de bijhoudingscyclus zal pas over enkele jaren lukken. En dan is er natuurlijk de prijs. Bij de oprichtingsvergade ring van het gebruikersplatform voor TOP-vector produc ten, in april 1997, was er alom en stevig geklaag over de hoge prijs. En hoewel de TDN een duidelijke uitleg gaf waarom de prijsstelling was zoals die was, nam dat de on vrede niet weg. De „zware" gebruikers van topografische informatie zullen de TOPIOvector heus wel kopen. Er is echter een grote groep potentiële gebruikers (nutsbedrijven, politie, e.d.) die behoefte heeft aan een leuke ondergrond voor over zichten of middenschalige kaartproducten. Voor een ge middeld regionaal bedrijf kost de TOP 10 vele tonnen en men krijgt daarvoor in feite slechts eens in de vier jaar een nieuwe ondergrond. In vergelijking met de paar duizend gulden die ze vroeger moesten betalen voor een setje calques van de 1 10 000 kaart, is dat buiten proportie. En er zijn voor dit soort bedrijven alternatieve mogelijkheden. Zo kan de TOP50vector vrij goed worden uitvergroot tot weergaveschalen onder de 1 20 000. Kartografische be drijven stellen voor tamelijk kleine bedragen heel aardige regionale topografie-bestanden beschikbaar. En voor be drijven die al een GBKN hebben, zal die ook een alternatief gaan vormen. Los van de discussies over de objectgericht heid van de GBKN verwacht ik dat hij binnen een aantal jaren in ieder geval vlakvormig zal worden. Daar kun je dan ook mooie gekleurde kaarten mee maken. Er zullen ver moedelijk alleen wegen, wateren, gebouwen en een paar aanvullende vlakjes in de GBKN voorkomen, maar dat is voor deze gebruikers meer dan genoeg; zij hebben geen behoefte aan de 230 verschillende coderingen die in de TOP 10-bestanden voorkomen. En met de capaciteit van computers, zéker over een paar jaar, is het geen punt om grote aantallen GBKN's snel te verwerken en te gebruiken als ondergrond voor producten op schalen als 1 3000 en 1 10 000. De TDN zou zich daarom nog eens goed moeten bezinnen op de marketing-strategie voor de TOPIOvector. Het zou werkelijk zonde zijn als het product door gebrek aan draag vlak in de problemen zou komen. Ad van der Meer 534 I997'12 GEODESIA Redactie-adres Postbus 10390 - 7301 gj Apeldoorn telefoon (055) 355 82 87 fax (055) 576 14 41 Redactie Geodesia ir. J. Polman, hoofdredacteur, Apeldoorn A. M. den Boer, Nieuwerkerk a.d. IJssel dr. ir. M. J. P. M. Lemmens, Delft ing. J. Löwik, Arnhem ing. A. J. van der Meer, Amsterdam G. M. van Osch, plv. hoofdredacteur, Apeldoorn M. J. Scheele, Middelburg ing. M. P. J. van de Ven, Wijchen Abonnementenadministratie/inlichtingen mevr. C. Scherpenzeel-v.d. Lei Postbus 10390 - 7301 GJ Apeldoorn telefoon (055) 576 14 40 (ma., wo. en do. 9-12 uur) fax (055) 576 14 41 (adreswijzigingen s. v.p. schriftelijk) 1997. Het overnemen evenals het vermenigvuldigen uit dit tijdschrift is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van redactie en auteur. Inzenden kopij Indienen en publiceren van artikelen in overleg met de redactie. Berichten en mededelingen dienen, bij voorkeur in wr, uiterlijk de eerste van de maand in het bezit van de hoofdredacteur te zijn, om nog in het nummer van de volgende maand te kunnen worden opgenomen. Abonnementsprijzen per jaar Voor leden van de aangesloten verenigingen gratis; persoonlijke abonnees binnenland 74,-; bedrijfs- abonnees binnenland 123,-; persoonlijke abonnees Europa 113,-; bedrijfsabonnees Europa 159,-; persoonlijke abonnees luchtpost 158,-; bedrijfsabonnees luchtpost 200,-. Losse nummers 20,-, inclusief verzendkosten, te bestellen bij mevr. C. Scherpenzeel-v.d. Lei. Opzegging vóór 1 december van het voorgaande jaar. Deelnemende verenigingen Bond voor Kadasterpersoneel (bvk) Vereniging van Landmeetkundigen (wl) Nederlandse Vereniging voor Geodesie (nvg) Vereniging Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat (vmdr) Advertentie-exploitatie Westerum Publiciteit Buitenweg 9 - 5683 pm Best telefoon (0499) 39 86 89 - fax 37 44 97 e-mail: westbest@worldaccess.nl Advertentietarieven op aanvraag. De plaatsing van een advertentie of opnemen van een bijsluiter in een bepaald nummer kan alleen worden gega randeerd, indien de reservering daatvoor uiterlijk de 25e van de voorafgaande maand in ons bezit is. Secretaris Stichting Geodesia ing. D. van Dijk Hertespoor 27 - 3772 se Barneveld tel. (0342) 49 53 56/fax (0342) 42 04 01 privé (0342) 49 17 76 Penningmeester Stichting Geodesia P. W. Westdorp Postbus 414 - 5680 ak Best tel. (040) 265 76 57/fax (040) 243 75 38 privé (0499) 31 03 90 Giro 223150; abnAmro 545716195, beide t.n.v. Stichting Geodesia. Geodesia is een uitgave van de Stichting Geodesia.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 4