lijk inmiddels met andere CD-inhoud. In de brede stand waren veel fotogrammetrieproducten uitgestald en met name werd aandacht gevraagd voor het initiatief om met eigen vliegtuigen Nederland vanuit de lucht te fotograferen om daaruit de DKLN (Digitale Kleuren Luchtfoto van Nederland) te vervaardigen. In de Hansa Luftbild-stand waarin de veelzijdigheid en de professionaliteit van haar producten was geëtaleerd, trok het laserende vliegtuig de aandacht. De demo's waren gericht op het nieuwe leidin genregistratiesysteem SisNet en de opmars van de digitale fotogrammetrie door gebruikmaking van de laserscan- apparatuur. Zonder moderne technieken is het niet mogelijk alle in gewonnen en bewerkte (GlS-)verzamelingen op een fraaie wijze te presenteren. Omdat de wijze van presenteren aan het eind van de rit het beeld van de hele arbeid bepaalt, waren vijf firma's aanwezig, die met elkaar wedijverden om de fraaiste weergaven. Via de rode stippenroute waren ze te vinden. Tepede plotte met zijn moderne inkjetprinters satelliet- beelden, bestemmingsplannen en afbeeldingen van Micky Mouse. GTR demonstreerde naast de TDN dat een plotter zonder GTR-media hetzelfde is als een GIS zonder TDN- bestand. DPA toonde aan dat met scannen en vectoriseren mooie resultaten worden bereikt met het plotten van data uit GIS, en hield demonstraties met de Lamb2-software van Laserscan. Repromat liet grote kopieer- en vouw- machines indrukwekkende arbeid verrichten en was in staat de kopie beter te maken dan het origineel. M&R ging analoge en digitale tekeningen met behulp van fotovector- plotters te lijf en had kerstkaarten in de aanbieding. Enkele bedrijven lieten zich niet direct in de gekozen in deling plaatsen, maar zijn niet minder interessant: Frank Data en Crossworld deelden een stand omdat zij samen de verzamelde opnamen van de Frank-auto, cyclorama's ge noemd, kunnen omwerken tot Virtual Reality waarmee ruimtelijk inzicht wordt verkregen in de gevolgen van ruimtelijke ordeningsprojecten. Seabed, vertegenwoordi gend het natte deel van de geodesie, bood oplossingen voor survey te land en ter zee met behulp van GPS-kaarten, echoloodsystemen en GPS postprocessing-software. Ten slotte was er ook nog een kleine stand waarin zich een dis tributeur van mobiele datacommunicatiesystemen Distri- Phone had gevestigd. Met bovengenoemde rondgang is het hele spectrum van in winnen, bewerken, beheren, manipuleren, communiceren, presenteren en reproduceren van geodetische data in ogen schouw genomen, waarbij de vraag zich, naar analogie van een bekend liedje van Annie M. G. Schmidt opdringt: „Waar vind je nog een goede landmeetman die een een voudig postje meten kan?" Verspreid over de hele beurs waren mini-stands gedra peerd, sommigen uitgegroeid tot bijna echte stands, ande ren verscholen tussen het koren. De verenigingen WL, VMDR en bvK zover mogelijk bij elkaar vandaan, de NVG was nergens. Aan de zijwand van de Geodesia-stand werd wat on opvallende reclame gemaakt voor de promotiecommissie. Hier valt wellicht nog wat bij te sturen. En als er toch bijgestuurd gaat worden: die helse bel bij het begin van een nieuwe lezing, moet dat nou? Theo Scheele Partnerprogramma Na de opening van het congres door de heer Van der Molen en de ope- ningsact van Wim van Pijkeren verlie ten 65 vrouwen de zaal om de achter geblevenen de gelegenheid te geven Modeshow, hun dag nuttig en informatief te ver volgen. Deze dag zouden de dames doorbrengen in Tiel. Een schitterend aan de Waal gelegen stadje. Na een, vooral door het aanwezige zonnetje prachtige rit door puur Hollands land schap, werd er dichtbij Modehuis Blijdenstein uitgestapt. Daar stond het personeel al klaar met koffie en een Tielenaartje, een mokkaschuimgebak- je. Na deze tractatie werd naar een wervelende modeshow gekeken. De show werd gebracht door eigen perso neel dat opgeleid was tot mannequin. Drie dames en een heer lieten zien wat voor een prachtige collectie dit bedrijf voert. Er klonk regelmatig een ge meend applaus. Van de gelegenheid om iets aan te schaffen werd dankbaar gebruikgemaakt. De lunch die hierop volgde, werd gebruikt in het Streek museum, door de ligging en door de 1997-12 GEODESIA Presentatietechnieken Beurs-Extra Ter afsluiting Woensdag 570

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 40