GISteren en morgen Of we op deze voet verdergaan? Ons concept van gebruikers aan het woord laten is goed genoeg om nog zeker een jaar aan te houden. Niemand zit te wachten op weer een theoretisch GIS- boek. Maar we zoeken het toch meer in de mix: een populair-wetenschap- pelijke uitgave, waarin beleidsvoorbe reiding en praktijk op elkaar ingrijpen. Deel I is in de nu twee verschenen ver sies verschillend ingevuld en zal daar- Deel I Ravi en het bedrijvenplatform Nieuwe markten voor GIS Algemene/financiële dienstverlening GIS en Volksgezondheid: een gezonde ontwikkeling GIS, een nieuwe wijze om naar criminaliteitsgegevens te kijken Geodata ondersteunt verzekeraar Handel en Industrie Ahold blijft op de kleintjes letten Beter multimodaal transport van agrarische producten door geautomatiseerde informatiestromen Buitenreclame: GIS synoniem voor Klein Duimpje Verkeer en Vervoer Sleutel voor marktontwikkeling: Nationaal Wegenbe stand Holland Railconsult op het goede spoor met GIS Geos geeft Betuweroute kleur Rit- en routeplanning voor ambulante dienstverleners Vastgoed en Ruimtelijke Ordening Dame op leeftijd met jonge dochter: samen op de GI- markt GIS, de ruggengraat van het Metropolitane Debat GIS, strategisch hulpmiddel bij wonen Zicht op geluid Digitale Plaza NCGI, van belang voor uw geo-informatie toekomst Slotbeschouwing Internet-technologie brengt GIS onder de mensen Deel II Wie is wie in 1997-1998 Bedrijven Overheid en publieke instanties (wetenschappelijke) Onderwijsinstellingen en -insti tuten Verenigingen en instellingen Overkoepelende organisaties Matrix met sectoren marktgebieden producten diensten Deel III Bijlagen om verschillende groepen aanspreken. We streven ernaar om beide aspecten in het volgende Jaarboek aan bod te laten komen, want beide, praktijk en bestuurlijke beleids voorbereiding, zijn (direct) van invloed op de „geo-wereld" en zouden ook onlosmakelijk met elkaar verbonden moe ten zijn en elkaar wederzijds beïnvloeden. Bovendien streef je er als redactie naar een toonaangevend boek uit te geven, dat dient als „who is who" in GIS-land en tijdig signalen op te pikken en weer te geven. Niet alleen in constaterende zin (we zitten nu met deze trend), maar ook naar de toe komst toe (we verwachten dat er dit gaat gebeuren). De taak van de redactie is onze auteurs dusdanig te kiezen, dat we aan deze verwachting kunnen blijven voldoen. En nu we het toch over een volgende uitgave hebben, het adres- sendeel is nog wel te verbeteren met een duidelijker orde ning naar type dienst en bedrijf. Daar mogen we best iets kritischer in zijn, niet iedereen opnemen die iets „geo- achtigs" doet. Hapklare brokken? Dit boek is niet alleen bedoeld voor techneuten. Integen deel, het kan ook heel goed worden gebruikt door het hoger en top-management om een overkoepelend inzicht te krijgen in het belang van geo-informatie en GIS in Nederland. Wat een geodeet eraan heeft? Tja, het werkveld van de geodesie is natuurlijk een heel specifiek deel van het brede terrein van de geo-informatie. Maar het artikel van Verkeer en Waterstaat over het Nationaal Wegenbestand bijvoorbeeld, waarin wordt aangegeven dat de verkeers- en vervoerssector een groeimarkt voor informatie is, lijkt zeker interessant. Ja, of het stuk van Kadata van een dame op leeftijd (het Kadaster) die zich met een jonge dochter (Kadata bv) samen op de Gl-markt begeeft. Ook dat artikel over de buitenreclame is wel leuk voor een geodeet. In „GIS synoniem voor Klein Duimpje", gaat iemand van bureau Intomart in op gebruik van GIS en GPS bij ver- plaatsingsonderzoek. Het zijn geen hapklare brokken, maar wel voorbeelden van nieuwe mogelijkheden van GIS. De inzet van GIS en geo- informatie voor toepassingen in de diverse marktgebieden is zo beschreven dat de lezer zelf een vertaling kan maken naar andere markten. Al met al dus zeker voer voor geo deten. Het Jaarboek Geo-informatie 1997-1998 kost 98,50 en is te bestellen bij Uitgeverij PERSES bv, Antwoord nummer 6363, 3700 WB Zeist, of bij het Ravi-secretariaat, telefoon (033) 460 41 00, fax (033) 465 6 457, e-mail: ravi@etironet.nl. 575 GEODESIA 1997-12 Inhoud Jaarboek Geo-informatie 1997-1998

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 45