GEMEENTE ELBURG medewerker CAD/GIS OENRADIE 1i&ndmeters Jbv j Een dynamisch bedrijf met vijf meetploegen. I Vakkennis, geavanceerde meetapparatuur I en gemotiveerd personeel. 1 Optimale kwaliteit voor een acceptabele prijs. 1 Opdrachtgevers zijn de rijksoverheid, 1 gemeenten, nutsbedrijven, adviesbureaus, architecten en aannemersbedrijven. jz Coenradie Landmeters ten voeten uit. 1 Het vervaardigen van digitale kaarten is j een van de specialiteiten van Coenradie 1 Landmeters. Diverse gemeenten zijn j volledig door onze medewerkers in kaart 1 gebracht. I De inhoud van een digitaal bestand kan 1 bestaan uit een compleet beeld van 1 bebouwing, verharding, straatmeubilair en 1 N.A.P.-hoogten. 1 Naast het vervaardigen van bestanden I houden wij ons ook bezig met de bijhouding 1 van deze kaarten. Onze medewerkers zijn dan I ook regelmatig in het terrein te vinden voor het y opsporen en inmeten van mutaties. Zo kunt u te allen tijde beschikken over beheers- kaarten die tot op de dag betrouwbaar zijn. Coenradie Landmeters B. V. Spoordonkseweg 133 5688 SP OIRSCHOT GEODESIA 1997-12 1 1 1 1 1 A 1 tel. (0499) 57 72 02 fax (0499) 57 72 59 De op de Noordwest-Veluwe en aan het Veluwemeer gelegen gemeente Elburg heeft ruim 21.000 inwoners. De gemeente heeft een viertal kernen, waarvan Elburg, met haar monu mentale binnenstad, de grootste is. De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier sectoren en een stafafdeling. Op de sector Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is op de afdeling ruimte en grond de tijdelijke func tie vacant van 36 uur per week voor een periode van twee jaar. Functie-informatie: U wordt voornamelijk belast met: het ondersteunen van afdelingen bij het ontwikkelen van het gebruik van CAD/GIS (in hoofdzaak bij het vervaar digen van civieltechnische ontwerpen en het opzetten van beheerssystemen); het actualiseren van bestanden en vervaardigen van the matische kaarten; het vormgeven van procedures met betrekking tot boven genoemde processen en het documenteren ervan. Functie-eisen: Voor deze functie dient u te beschikken over: een HBO-opleiding geodesie en/of civiele techniek; het vermogen om zelfstandig complexe situaties te ver werken; kennis van of ervaring met CAD/GIS (bij voorkeur Infocad); goede communicatieve vaardigheden; het vermogen om in teamverband te werken. Salaris: Afhankelijk van uw opleiding en ervaring vindt de aanstelling plaats in schaal 7, met een maximum van f 4.387,- bruto per maand of in schaal 8, maximum f 4.970,- bruto per maand. Inlichtingen: Inlichtingen over deze functie kunt u inwinnen bij de beleids medewerker landmeten en vastgoed, de heer J. Mombarg of bij de heer J. Riepma, chef van de afdeling ruimte en grond, telefoonnummer 0525 - 68 40 33. Bij de selectie wordt een vertegenwoordiging van het personeel betrokken. Sollicitaties: Uw sollicitatie, met informatie omtrent opleiding, ervaring en referenties, dient u uiterlijk voor 10 januari 1998 te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg, onder vermelding van vacature RG. 589

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 59