Medewerker Geo-informatie v/m voor gemiddeld 18 uur per week GEODESIA 1997-12 De nieuwe afdeling Geo-informatie van de sector Bouwen en wonen is ontstaan na een onderzoek over de rol en positie van de afdeling Land meetkunde. Als resultaat van dit onderzoek is door Burgemeester Wethouders een toekomstperspectief voor de gemeentelijke geo-informatie- voorziening vastgesteld. Binnen dit toekomstperspectief heeft de nieuwe afdeling een belangrijke functie. Hoogeveen (47.000 inwoners) ligt in het fraaie Zuidwest- Drenthe. De stad is sterk in ontwikkeling, met o.a. de aanleg van een nieuw winkelhart, een nieuwe schouw burg, een nieuwe muziekschool, nieuwe woonwijken en nieuwe bedrijvenlocaties. De gemeente heeft zeer goede verbindingen. De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie sectoren en een bestuursdienst. Ze is ambitieus en vernieuwt zich permanent. Meer informatie over Hoogeveen vindt u op de Internetsite www. hoogeveen.nl Bij de functie Dienstverlening van de nieuwe afdeling Geo-informatie ontstaat als gevolg van de reorganisatie een vacature voor de functie van De functie Dienstverlening richt zich met name op het gebruik van de Geo-informatie waarbij wordt gedacht aan advies, loketfunctie en de gemeentebrede proces- begeleidende rol. Taken De nieuwe medewerk(st)er Geo-informatie: - is verantwoordelijk voor een goede dienstverlening bij de loketfunctie en binnengemeentelijke GIS-activiteiten (ondersteuning en informatieverstrekking en het vervaardigen van plots en verstrekken van digitale bestanden); - is applicatiebeheerder van de op de afdeling in gebruik zijnde geo-informatie- applicaties (administratief en geometrisch); - zal in voorkomende gevallen worden ingezet bij de functie Productie voor het zelfstandig verwerken van geo-informatie. Wij vragen: - een afgeronde, bij voorkeur technische opleiding op M.B.O. niveau waarbij de specialisatie landmeetkunde ruimschoots aan de orde is geweest; - kennis van en ervaring met het werken met het GIS-systeem; - affiniteit met applicatiebeheer; - een coöperatieve, klantvriendelijke en flexibele instelling; Bij voorkeur ervaring met de ingebruikzijnde vastgoedapplicaties bij de gemeente Hoogeveen (GKS/Infocad). I GEMEENTE HOOGEVEEN Wij bieden Een functie die, voorlopig is gewaardeerd op functieniveau 7, 2.259,- bruto per maand (salarispeil 1 juni 1997). Afhankelijk van opleiding en ervaring zal de salarisinpassing plaatsvinden in aanloopniveau 6 of functieniveau 7. Op termijn is bij aantoonbaar uitstekend functioneren 2.559,50 bruto per maand bereikbaar (uitloopniveau 8). De functie zal na een jaar met behulp van het systeem van functiewaardering worden gewaardeerd. Vrouwen, mensen behorende tot etnische minderheden en gehandicapten die aan de functie-eisen voldoen, genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur. Informatie Voor nadere informatie over de vacature kunt u zich wenden tot dhr. J.A.M. Derks, directeur van de sector Bouwen en Wonen, telefoonnummer: (0528) 291 400. Interesse? Bent u geïnteresseerd? Stuur uw sollicitatie dan binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad aan het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen onder vermelding van het nummer 97-46. Adres: Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 591

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 61