Medewerk(st)er vastgoed/landmeten "Wordt de gemeente Gemert-Bakel een mijlpaal in uw carrière?" 592 I997-H GEODESIA Als gevolg van gemeentelijke herindeling is per I januari 1997 de nieu we gemeente Gemert-Bakel ontstaan. Deze gemeente telt ongeveer 27.000 inwoners op een grondgebied van ruim 12.000 hectare. De orga nisatie is opgebouwd uit een drietal sectoren, twee stafafdelingen en een afdeling Dienstverlening. Binnen de afdeling Openbare Werken is de vacature ontstaan van •"M -V' 36 uur per week De afdeling Openbare Werken maakt deel uit van de sector Gemeente werken en bestaat uit 14 personen. Deze afdeling heeft verantwoorde lijkheden op het gebied van de weg- en waterbouw, groen en land schap alsmede landmeten en cartografie. Taakinformatie: Tot de taken van de medewerk(st)er Vastgoed/Landmeten wordt in elk geval gerekend: - het leveren van een bijdrage aan een integraal vastgoed be leid en ver antwoordelijk zijn voor de uitvoering en beheer van het gemeentelijk vastgoedsysteem (w.o. Microstation-Cadsysteem; G.K.S. (Gemeente lijk Kadastraal Systeem) alsmede diverse G.T.C.-programmatuur; - het beheer van coördinatenbestanden, kaartmateriaal en kadastrale bescheiden ten behoeve van planontwikkeling en procedures; - het bijdragen aan de toetsing van stedenbouwkundige plannen (con trole van o.a. beletselen voor een eventuele onteigening, erfdienst baarheden, etc.); - het opstellen van matenplannen en kaveltekeningen; - het verrichten van landmeetkundig teken- en rekenwerk. Functie-eisen; - hbo werk- en denkniveau (hts Geodesie); - relevante applicatiecursussen; - ruime ervaring op het werkterrein; - ervaring met Cad-systeem vereist, Microstation 5.0 en G.K.S. is daar bij een pre; - accuraat en zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. Salariëring: Afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal f 3.515,— en maximaal f 5.119,— (schaal 8). De niveau's van alle gemeentelijke functies worden op dit moment vastgesteld middels functiewaarde ring. Informatie; Aanvullende informatie kan worden ingewonnen bij het hoofd van de afdeling Openbare Werken, mevrouw ing. N. van Waart, tussen 09.00 en 10.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer (0492) 37 85 1 1 Solliciteren: Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae -waarin opgenomen een uit voerige beschrijving van uw werkervaring- kunt u vóór 7 januari 1998 richten aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel, t.a.v. het hoofd Personeel en Organisatie, Postbus 10.000, 5420 DAGemert.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 62