Alphen aan den Rijn 593 GEODESIA 1997-11 STAD IN HET GROENE HART De afdeling Geo-informatie (voorheen afdeling Landmeten Grafische Vastgoed) maakt deel uit van de directie Uitvoerende Diensten. In 1997 is de afdeling Landmeten Grafisch Vastgoed door middel van een bedrijfsonderzoek doorgelicht. De bevindingen van dit onderzoek zijn tezamen met een toekomst visie vastgelegd in een bedrijfsplan voor de nieuwe afdeling Geo-informatie. De afdeling zal zich de komende jaren verder ontwikkelen om uitvoering te geven aan haar missie. De missie van deze afdeling is het vanuit een dienstverlenende rol als geo-informatiemakelaar beheren en leveren van informatie met een belangrijke ruimtelijke component en het oplossen van vragen en problemen op dit gebied. De afdeling Geo-informatie bestaat met ingang van 1 januari 1998 uit 8 formatieplaatsen. Hoewel in principe alle medewerkers het volledige scala aan basistaken van deze afdeling bedienen, zijn de werkzaamheden zodanig verdeeld dat naast het afdelingshoofd twee medewerkers primair buitendienstactiviteiten en vijf medewerkers voornamelijk binnendienstactiviteiten uitvoeren. Binnen de afdeling Geo-informatie ontstaat per 1 januari 1998 een vacature voor U voert voornamelijk binnendienstwerkzaamheden uit op landmeetkundig gebied zoals het vervaardigen van matenplannen, het bijhouden van het GBK-Alphen en het KBK-Alphen en de huis- nummerkaart. Daarnaast beheert u de administratieve vastgoedbestanden en zorgt u voor informatiever strekking en grafische presentaties van geo-informatie. U werkt in voorkomende gevallen in de buitendienst. De functies van de afdeling Geo-informatie zijn nog in ontwikkeling. Van u wordt een belangrijke bijdrage verwacht ten aanzien van het ontwikkelen van de vastgoedinformatiesystemen tot een geïntegreerd geo grafisch informatiesysteem en de ontsluiting van geo-informatie ten behoeve van klanten van de afdeling. U beschikt over een relevante opleiding op HBO-niveau (bijvoorbeeld Geodesie of Geo-informatie) en over actuele kennis van de ontwikkelingen op het gebied van de geo-informatie. Vanzelfsprekend heeft u uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden alsmede een flexibele instelling, doorzettingsvermogen en veel enthousiasme. Ten slotte heeft u ervaring met CAD GIS systemen. Ervaring met RDBMS (bijvoorbeeld Oracle) strekt tot de aanbeveling. De functie is op dit moment gewaardeerd in schaal 9 en bedraagt bij een volledige werkweek maximaal 5.613, - bruto per maand. Aangezien de afdeling in ontwikkeling is kan de functie- inhoud zich ontwikkelen. Wij bieden aan de geschikte kandidaat een veelzijdige verantwoordelijke functie in het volledige werkveld van de afdeling. Uw sollicitatie richt u, binnen 14 dagen na verschijningsdatum, onder vermelding van vacaturenummer GEO 749, aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. Informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij de heer N. Claij, hoofd van de afdeling Geo-informatie, tel. 0172 481 418. De gemeente hanteert een voorkeursbeleid ten aanzien van vrouwen, etnische minderheden en gehandicapten. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 63