PIJNACKER EDEWERKER LANDMETEN/VASTGOED m/v FUNCTIE-INFORMATIE: n 594 1997-h GEODESIA Pijnacker is een dynamische en aantrek kelijke woon- en werkgemeente, centraal gelegen tussen Den Haag, Delft, Zoeter- meer en Rotterdam. De gemeente telt momenteel ca. 19.500 inwoners. Dat aantal gaat flink groeien, want Pijnacker heeft de taak om in VINEX- verband in de komende tien jaren tenminste 6.000 woningen te bouwen. Er staat dus veel te gebeuren in Pijnacker. De functie is vooralsnog tijdelijk voor een periode van 3 jaar De gemeentelijke organisatie kent een indeling in een drietal sectoren, te weten de sectoren Maatschappelijk Welzijn, Middelen en Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer. Daarnaast is er een stafbureau Personeel Organisatie. De sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer is verant woordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het gemeentelijk grondgebied. Binnen de sector Ruimte-lijke Ontwikkeling en Beheer verricht de afdeling Nieuwe Werken werkzaamheden op ontwerp- en uit voeringsaspecten van de inrichting van de openbare ruimte in project matige zin. De afdeling kan verder worden gekenschetst als ingenieurs bureau op civieltechnisch gebied voor de gemeentelijke plannen. Naast het hoofd zijn er de volgende functies: projectleiders, specialisten (verkeer, riolering, landmeten, vastgoed informatie), werkvoorbereiders en opzichters. Omdat de huidige medewerker - in tern - een andere functie heeft aan vaard, ontstaat er per 1 april 1 998 een vacature voor een medewerker landmeten/vastgoed m/v. - verricht alle voorkomende landmeet kundige werkzaamheden; - verricht uitvoerende werkzaam heden op het gebied van vastgoed informatie; - voert tekenwerkzaamheden (zoals matenplannen en grondverkoopteke- ningen) uit met een geautomatiseerd systeem; - neemt deel aan diverse overleggen (intern en extern) en adviseert met betrekking tot de functietaken. FUNCTIE-EISEN: - diploma MTS landmeten; - ervaring met InFoCAD en LISCAD; - minimaal twee jaar ervaring in een soortgelijke functie; - zelfstandig kunnen werken; - goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en een klantgerichte en communicatieve instelling; - rijbewijs BE. WIJ BIEDEN: - een uitdagende functie in een dynami sche omgeving; - een goed pakket aan secundaire ar beidsvoorwaarden; - een salaris, dat afhankelijk van leef tijd, opleiding en ervaring, maximaal f5.11 9,- bruto per maand bedraagt (salarisschaal 008). Nadere inlichtingen worden des gewenst gaarne verstrekt door het hoofd van de afdeling, mevrouw drs. M.E.J. Smit, telefoonnummer (015) 3 615 729. UW REACTIE: Belangstellenden voor deze functie worden verzocht hun sollicitatie bin nen tien dagen na het verschijnen van dit blad in te zenden aan het College van Burgemeester en Wet houders van Pijnacker, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker, onder vermel ding van vacaturenummer 97-23. (Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.] Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 64