A 596 1997"12 GEODESIA Een kwalitatieve vergelijking van DHM-inwinningstechnieken. Van experiment naar productie-omgeving, ir. E. M. J. Vaes- sen 483 De praktijk van vliegtuig-laserscanning, ir. P. A. M. Looman 555 ALGEMEEN De NCG, commissie en onderzoeksinstituut, prof. dr. ir. L. Aardoom33 Klantgerichtheid bij heroriëntatie bedrijfsproces (1). Business Process Re-design (BPR) blijkt een krachtig hulpmiddel, ing. C. Lankveld, ing. E. Offerein 171 Heidemij op vrijersvoeten. Het huwelijk van de mol en de zwaan, M. J. Scheele177 Praktijkresultaten bij heroriëntatie bedrijfsproces (2). Klant en leverancier worden er beter van, ing. C. Lankveld, ing. E. Offerein 213 Bond voor Kadasterpersoneel 100 jaar, M. J. Scheele 317 Geodeten grijpen hun kansen. Omvang van geodetische werk zaamheden, mr. ir. J. C. Anneveld389 Stichting NLF-exatnens opgeheven. Het einde van een tijdperk, J. H. Schoemakers393 Impressies 19e Geodesia-congres 561 PROFESSOR BAARDA 80 JAAR Professor Baarda 80 jaar!, mr. ir. J. C. Anneveld327 Dc bochtige weg terug naar de idealisatienauwkeurigheid, prof. dr. ir. M. Molenaar327 Geodetische modelbouw: van ruimtelijke netwerken tot spoor- geometrie, dr. ir. H. Quee 329 Baarda en het coördinaatbegrip, dr. ir. F. J. Brouwer330 Een waarnemingsgreep van resultaten, prof. dr. ir. P. G. Teu- nissen 331 BOEKBESPREKING Op zoek naar een standpunt. Een bespreking van „Cartography" van Kraak Ormeling, ir. R. v.d. Schans 75 Privacy bij vastgoedregistraties (S. v.d. Hof, J. de Jong, M. Riet dijk, Y. Pluijmers), ing. A. J. v.d. Meer408 Analyse en ontwerp van geodetische netwerken (Geodetic Net work Analysis and Optimal Design; S. L.Kuang, 1996), ir. F. Kenselaar 519 Jaarboek Geo-informatie 1997-1998, Ciska de Weert, Berry van Osch573 Hoe vrij is uw eigendom?, E. Dolle en G. A. M. Fenten584 VERSLAGEN AdV-symposium ATKIS (29-10-1996; Koblenz), ir. P. C. M. van Asperen38 80e Deutscher Geodatentag (25-27 september 1996; Dresden), K. v.d. Hoek40 Ontwikkelingen rondom de European Geodetic Surveyor (18- 10-1996; Dublin), mr. ir. J. C. Anneveld41 De nieuwe HTW: hanteerbare kwaliteitszorg (studiemiddag Geodesia, 21-1 1-1996; Utrecht), ing. M. P. J. v.d. Ven42 Seminar over de toekomst van GIS (FIG-seminar Kopenhagen; 28-30 oktober 1996), ir. R. Boekhold145 6e Geocad Workshop (6 februari 1997), D. Grosman 195 Elementaire geodesie aan het ROC Oost-Nederland, M. J. Scheele 229 Nieuwe Kaart van Nederland. Nederland is nog lang niet vol, M. J. Scheele233 GBKN in dc provincie Utrecht voltooid, ing. A. J. v.d. Meer 241 Studiedag Real Time kinematische GPS (9-4-1997), ir. J. Pol man 242 Ontwikkelingen rondom de Europese Geodetic Surveyor, mr. ir. J. C. Anneveld283 Vereniging van Landmeetkundigen (50 jaar), ing. H. Jongbloed, ing. W. van Pijkeren286 AM/FM-GIS conferentie te Maastricht (16 april 1997), T. Ste vens 289 Derde JEC-GI congres in Wenen (15-18 april 1997), dr. ir. M. A. Salzmann290 De NVG bezint zich (ledenvergadering NVG; 27 mei 1997), E. Fortuin341 Kadaster organiseert symposium Rijksdriehoeksmeting (29 mei 1997), ir. R. v.d. Velden343 Afscheidscollege van professor Paul van Schilfgaarde, dr. ir. M. J. P. M. Lemmens406 Laatste college van professor Willem de Vos, ir. A. Buis407 Excursie VMDR, W. Wouters407 Bijeenkomst rayoncommissie Noord-Holland (11 juni 1997), ing. A. J. v.d. Meer408 Digitale gouden geogids gereed voor gebruik. Is het Nationaal Clearinghouse voor Geo-Informatie nu gereed?, M. Scheele 459 GIS Amsterdam 97 (9-10 september 1997), dr. ir. M. J. P. M. Lemmens472 Symposium VVL 50 jaar, ing. A. J. v.d. Meer513 Laatste steen GPS-kernnet geplaatst, J. Bruinsma517 Rayonbijeenkomst Zuid-Holland onder het thema: Het Kadas ter klaar voor de toekomst (9 september 1996), C. Aarts 526 Geodesie-promotieprijs 1997 uitgereikt579 Tweede themadag KvAG, Bart Maessen581 81e Deutscher Geodatentag in Karlsruhe, K. v.d. Hoek583 REACTIES Over precisie, coördinaten en de HTW. Een nieuw spel of nieu we spelregels?, dr. ir. M. A. Salzmann 87 Operationele vereenvoudiging van precisie, prof. dr. ir. W. Baar da 139 Houtsnijden. Opmerkingen naar aanleiding van „Geometrische kwaliteit in perspectief', ir. R. v.d. Schans139 Objectgerichtheid en de GBKN. Een manier om tot standaar disatie te komen, ir. J. B. v.d. Veen 227 De geoïde leeft voort! Wetenschap blijft een vak apart, dr. ir. E. J. de Min 335 USA het beloofde land?, ir. P. v.d. Molen337 We zijn niet klaar voor een objectgerichte GBKN., ir. R. v.d. Schans397 SCRIPTIES TU DELFT 93, 94, 344, 345, 346, 473, 474, 527, 585 IN MEMORIAM Prof. ir. G. F. Witt 399

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1997 | | pagina 66