dat dit attikel toegespitst is op de Wvg, zijn andere instrumenten nau welijks of niet genoemd, maar we wachten vol spanning op de uitkom sten van het Interdepartementale IBO, waarin ongetwijfeld weer nieuwe voorstellen worden gedaan voor verbe tering van het grondbeleidsinstrumen- tarium. New possibilities with the Dutch Preemption Act The Dutch preemption act for munici palities (Wvg Wet voorkeursrecht ge meenten) has recently been changed. The field of implementation has been expan ded because local governments needed more instruments to acquire real estate for realising newly planned neighbour hoods. Often acquisition by agreement turned out to be impossible against nor mal prices, because private developers, knowing the housing market was flouris hing, also started buying land at pro claimed building sites. In this article the first experiences with the adapted law are discussed. At the same time, the authors also look into the new possibilities of this instrument in the fields of urban and rural land develop ment. An important point ofdiscussion often is to what extent the privileged position of a municipality is justified. But the instrument can not force all developments: it only supports the usual acquisition by agreement. [1] Wolff, H. W. de en K. Mulder, Ontwikkeling van de stadsrandzone. Mogelijkheid voor landinrichting. Geodesia 1999 no. 10, p. 415. [2] Wolff, H. W. de, J. de Jong en Y. Puijmers, Recht op voorang; onderzoek naar de opzet van een voorkeursrecht voor VINEX-uitbreidingslokaties. DUP, Delft 1994. [3] Wolff, H.W. de, D.A. Groetelaers en J. de Jong, Eerste ervaringen met de gewijzigde Wet voorkeursrecht gemeenten. DUP, Delft 1998. [4] Wolff, H.W. de, e.a., Gebruik en effecten Wet voorkeursrecht gemeenten. DUP, Delft 2000. [5] Kolpron Consultants, Grondbezit grondverweving VINEX-uitleglocaties. Rotterdam 1997. [6] Vereniging Milieudefensie, Trek de Groene Grens. Bondgenoten gezocht voor de open ruimte. 1999. ^)eo^l 549 HPI050C - HPI055CM GEODESIA Summary Literatuur Hewlett Packard connect supplies reseller G.T.R. levert het complete programma HP printers, zowel groot- als kleinformaat met meer dan 50 soorten bijbehorende media en alle inkjet cartridges. De Panoven I SA 4191 GW Geldermalsen Tel.: (0345) 58 02 00 Fax: (0345) 58 01 88 Internet: www.gtr.nl E-mail: gtr_ll@gtr.nl De nauwkeurige en betrouwbare groot formaat afdruk oplossing voor elke GIS-gebruiker

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 11