The One Stop Shop voor geo-informatievoorziening Adogis bv Adogis staat voor Advies, Data en Ontwikkeling in Geografische Informatie Systemen (GIS), ook als integraal onderdeel van websites. 00 2000-12 GEODESIA en is in staat tot een goede kwa liteitsborging hiervan. Het gebruik van moderne 3D-visualisatietechnie- ken maakt het afzinkproces erg inzich telijk en levert een onafhankelijke con trole op de maatvoering. Toch blijft alfanumerieke presentatie van de re sultaten noodzakelijk. Summary Tunnel immersion survey system QINSy QPS adapted its hydrographic survey software QINSy for the monitoring of the immersion of the 2nd Beneluxtun- nel. The sofware controls the automatic tachymeters and integrates their data with slope measurements of the tunnel parts. Least squares adjustment of the network model and Delf testing proce dures result in effective quality control. The data are displayed alphanumerical- ly and by 3D visualisation. Het gebruik van zelfvolgende tachymeters bij dit project was erg succesvol. De toepassing van goede vereffenings- software, met name het toepassen van de Delftse toetsings theorie, levert een goede plaatsbepaling van de elementen Het nut van de aanwezigheid van een schaduw-meetsys- teem bleek bij het afzinken van het tweede tunnelelement op 15 november 1999. In de eindfase van het afzinken gaf QINSy als enige software aan dat er een hoogteverschil be stond tussen het eerste element en het tweede element. Controle door een duiker gaf aan dat dit inderdaad het ge val was, en het afzinken werd afgebroken. Het bleek dat er veel slib was afgezet in de zinksleuf, ondanks alle genomen maatregelen om dit tegen te gaan. Na een verandering aan het grindbed was een tweede afzinkpoging wel succesvol. Scherm weerga ve van een QINSy- display. De al ge plaatste elementen zijn lichtgrijs, het donkergrijze tun nelelement moet nog worden ge plaatst. De vorm van het rivierbed is afkomstig van een multibeam echo sounder opname. Consultancy, Data-intermediair, Implementatie, Training, Beheer en Onderhoud Spuistraat 104a 1012 VA Amsterdam - tel: 31(0)20 530 60 60 fax: 31 (0)20 530 60 61 - www: www.sis.nl e-ma info@sis.nl Adogis maakt onderdeel uit van Wegener Suurland Falkplan bv. Adogis: CO Consultancy en analyses Geodatamanagement en -advies Internet en Intranet GIS-implementatie en -training Applicatiesupport en onderhoud Producten: Store Locator Facility Locator Geo Progress Bodemnet Geomailing Bob Adomas Werken met Adogis betekent: Operationele visie gerealiseerd in een serie unieke producten Heldere antwoorden op ruimtelijke vragen Toegang tot diverse databases en kaarten van: Falk, Robas (satellietopnamen) en anderen Onafhankelijk advies over data- en systeemkeuze en daarmee samenhangende realisatie van werkelijk intelligente (Internet) applicaties. We implementeren met onze producten uw doelstellingen. 558

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 20