3 D-parametrische mathematische modellen Het grote probleem bij het gebruik van landmeetkundige gegevens in 3D voor visualisatiedoeleinden is dat in veel programma's en ook in internet- browsers een wolk van 3D-punten voorkomt, waar men weinig aan heeft. Ze zijn zelfs niet of nauwelijks te zien. Indien de uitgerekende 3D-punten en lijnen worden gebruikt voor 3D-ma- quettes, animaties of VR, dan moeten van de meetgegevens eerst vlakken worden geconstrueerd. Dat heeft ons op het idee gebracht om te gaan wer ken met parametrische mathematische modellen. Er is maar een beperkt aan tal dakvormen die vaak in combinatie met elkaar worden gebruikt. Wanneer met zulke modellen wordt gewerkt, hoeft men per model maar drie pun ten in de plattegrond aan te wijzen, en twee of drie punten in de foto. Hierna kan het geheel worden doorgerekend. Zo'n virtuele maquette kan worden geëxporteerd in het formaat DXF (Drawing Exchange Format) en in VRML. Export van de maquette In DXF De maquette van de Korenmarkt in Arnhem (fig. 1) is gemaakt met de hierboven beschreven parametrische mathematische modellen. Bovendien zijn bij dit project ramen en deuren in gemeten. De toposcopische database is vervolgens in DXF geëxporteerd naar 3D Studio (Autodesk). Daar is de ma quette verder uitgewerkt en samenge voegd met onder andere 3D-ontwer- pen van serres die in AutoCAD (ook Autodesk) waren gemaakt. In het Fig. 2. Fotorealistische visualisatie van een ontwerp in de bestaande om geving met behulp van de Toposcopie en 3D Studio Viz. voorbeeld was een kaart met hoogtegegevens beschikbaar. Hoewel in de nauwe straatjes rondom de Korenbeurs van sommige huizen maar een glimp van het dak kon worden opgevangen, was het door het gebruik van de parametri sche mathematische modellen toch mogelijk om een vrij nauwkeurig 3D-model van de bestaande bebouwing te maken. De siergevels van de Korenbeurs en de oude pakhuizen zijn in het toposcopieprogramma overgetrokken in de foto, waarna de uitgerekende 3D-polyline in 3D Studio is uitge rekt tot een volume dat de voorkant vormt van het model van het zadeldakhuis. Met die parametrische modellen kan men zo heel snel een maatvaste en herkenbare maquette maken. Voordeel is ook dat het geheel kan worden uitgedrukt in de coördinaten van het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting. In 3D Studio is van de maquette een animatie en een VR-presentatie ge maakt, echter zonder automatische 'texture mapping'. Dat kan alleen als het VRML-model in het toposcopieprogram ma zelf wordt gemaakt, zoals hierna beschreven wordt bij 'Export van de maquette in VRML' Fig. 2 is een fotorealistische visualisatie van de Korenmarkt. Ook daarbij wordt gebruikgemaakt van het feit dat foto, plattegrond en database één geheel vormen. Door met een zogenaamde '3D-snap' de toposcopische gegevens van kij ker en blikpunt binnen te halen, kan in 3D Studio een perspectief worden gemaakt, dat eveneens precies overeen komt met de achterliggende foto. In de visualisatie zijn de huizen bestaand en zijn de terrassen, de muurtjes, de be strating en de boom als nieuwe elementen ingebracht. Export van de maquette in VRML De toposcopische database kan ook worden geëxporteerd naar de standaardtaal VRML-97. Elk programma dat im port van deze VRML ondersteunt, kan het toposcopische bestand in VRML inlezen. We hebben het uitgeprobeerd met 3D Studio Viz (Autodesk), RAPIDsite (Evans Sutherland) en de Internet Space Builder (Parallel Grap hics). In VRML zijn de mogelijkheden veel groter dan in DXF. Met weinig moeite is een zo realistisch mogelijk Fig. 3. Toposcopische foto van de markt in Maastricht, in het toposcopie programma. 561 GEODESIA DL 13/7803? |<«815/~ DU 13/29210 14564923" H'HHolBl i*» i I'll iTopow»!

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 23