Maar Meindert, moeten we nou echt alles zelf bijhouden? oranjewoud schillende manieren worden gemeten (enkelbeeld- en multibeelduitwer- king). Omdat alle ruimtelijk beschre ven punten en objecten over een foto getekend kunnen worden, is er een uitstekende visuele controle op de juistheid van het 3D-systeem. Het toposcopieprogramma is met be hulp van ingebouwde parametrische mathematische modellen van huizen nu ook optimaal geschikt gemaakt voor het construeren van digitale ma quettes van de bestaande omgeving. Behalve een DXF-exportroutine is er nu ook een VRML-exportroutine ge schreven, waarin deze maquettes van uit de toposcopische database automa tisch worden gekleurd met of voorzien van fotobeelden en bitmappatronen. Daarmee biedt de toposcopie een be langrijke verbetering voor die hande lingen bij het maken van virtuele 3D- werelden, die momenteel de meeste tijd kosten. Bovendien zijn toposcopi sche maquettes veel nauwkeuriger dan maquettes die in een 3D-modelling- programma zijn gemaakt. Ze zijn im mers gebaseerd op metingen in foto's en plattegrond en niet op schattingen of op afmetingen van in perspectief vervormde fotobeelden! De toposcopische bomenbibliotheek met fotorealistische bomen in zomer en wintervorm kan niet alleen bij 2D foto-inpassingen worden gebruikt, maar ook in virtuele 3D-omgevingen. Daarbij wordt elke pixelboom auto matisch op een zogenaamd billboard gezet, dat in een VRML-browser mee draait met de kijkrichting. De toposcopische virtuele maquette kan gemakkelijk op internet worden gezet. Met een, gratis van internet af te halen, standaard VRML-browser kan men interactief door de maquette lo pen of er overheen vliegen. De ma quette kan bovendien worden ingele zen in andere 3D-modellingprogram- ma's, en daar verder worden uitge werkt en gecombineerd met ruimtelij ke plannen die getekend zijn in 3D CAD-programma's. Zo zijn er tal van mogelijkheden om de toposcopie te gebruiken als basisgereedschap voor het maken van animaties en VR-pre- sentaties van ruimtelijke plannen in de bestaande omgeving. Toposcopiea base for animation and Virtual Reality Toposcopie is a system for integration of surveying and photo- visualization. Data capture is done with a leveling instrument or tacheometer, combined with a photo- or video camera. By determining the positions of the instrument and some points visible in the photo, the surveying geometry is used to calibrate the photo image. Toposcopie today works with parametric mathematical models and can create 3D points and lines for animations and Virtual Reality. The maquette can be ex ported in the DXF- or VRML-formats. In the article you find some examples of photorealistic visualizations. The method is successfully applied in town- and landscape-planning, archi tecture and environmental effect studies. [1] Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Bouwdienst, Handboek Visualisatie. 1999. [2] Groneman-van der Hoeven, A. C., Toposcopie, Werk wijze en systeem voor het genereren van een geïntegreerde multimediale plaatsbeschrijving. Geodesia 1998 no. 10, p.427-435. Meer informatie over het inwinnen en bijhouden van Geo-informatie? Bekijk de thema's bij het werkgebied 'Geo-informatie' op onze website. www.oranjewoud.nl GEODESIA Summary Literatuur Een ingenieus bureau j kvww.oranjewoud.nl

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 25