Tijdschrift voor geodesie en geo-informatie 42' jaargang no. 12 dec. 2000 551 Serie Technisch Meten (4) Schaduwmeet- systeem Rijks waterstaat voor afzinken Tweede Beneluxtunnel C. den Hollander ing. N. de Hilsrcr 555 ir. D. Stelpstra 559 Toposcopie als basis voor animaties en Virtual Reality ir. A. C. Groneman- van der Hoeven en verder... 541 565 569 571 575 579 589 581 581 581 581 583 584 591 Door een zogeheten voorkeursrecht te vestigen kunnen gemeenten afdwingen dat zij in eerste instantie moeten worden benaderd als potentiële koper bij verkoop van gronden in een gebied. Handig voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van Vinex-locaties. Dit artikel bespreekt de praktijk van de in 1996 gewijzigde wet en gaat in op de mogelijkheden van toepassing in stads en landinrichting. In dit vierde deel van de serie Technisch Meten komt het controle meetsysteem aan de orde dat Rijkswaterstaat heeft gebruikt voor het afzinken van de tunneldelen van de Tweede Beneluxtunnel. Met de ontwikkeling van het systeem wil de Meetkundige Dienst innovatie op het gebied van technische metingen bevorderen. Aansluitend op het vorige artikel gaat deze bijdrage dieper in op de QINSy- software die bij de controle van het afzinken van de Tweede Beneluxtunnel is gebruikt. Door middel van geïntegreerde verwerking van de zelfvolgende tachymeters en hellingmeters, Delftse toetsing en 3D-visualisatie wordt de kwaliteitscontrole bij technische metingen geoptimaliseerd. Toposcopie is een techniek voor visualisatie en inwinning in 3D, waarbij een plattegrond of kaart gekoppeld wordt aan een serie foto's die vanaf een landmeetkundig instrument zijn genomen. Het artikel gaat in op het werkingsprincipe van de toposcopie. Tevens worden enkele toepassingen beschreven. Naar een geodetische RAW? Moderniseringen aan GPS versneld verslag Stelselherziening geometrische infrastructuur GITA Ravi-jaarcongres 2000 - verslag Pragmatische aanpak uniformering GBKN - verslag Van het web Uit de losse pols Agenda Berichten Verslagen Techniek Publicaties Personalia Inhoud 42e jaargang (2000) verslag Stichting Geodes Bij de voorplaat Is dit terrasje 2D of 3D En wat hoort hier tot de reële wereld, en wat tot een fictieve Lees het artikel over toposcopie op. p. 559. 541 Geodesia GEODESIA komt ELF maal per jaar uit (juli en augustus gecombineerd). www .geodesia. nl issn: 1385-7517 Gemeentelijk voorkeursrecht ir. D.A. Groetelaers ir. E J. Kleingeld Serie Technisch Meten (5) Afzinken met QINSy

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 3