GeoWeb Nieuws Shields UP! JSpin 7/ffl VAN HET WEB Constante toegang tot internet: ben je nog wel veilig? Steeds meer mensen beginnen het ge mak van een permanente internetaan sluiting via de kabel of het snelle adsl te waarderen boven het aloude mo dem en ISDN, hoewel er bij sommige kabelproviders nog weieens een groot verschil bestaat tussen de snelheid die ze aanprijzen en hetgeen uiteindelijk wordt geleverd. Maar dat zal op den duur wel gaan verbeteren, zeker als hun huidige monopoliepositie wordt doorbroken. Op dit moment helpt klagen tenminste niet veel, merk ik Zelfs dreigen met het tv-programma Ook dat nog haalt weinig uit. Permanente toegang tot die nog altijd groeiende virtuele wereld heeft na tuurlijk ook gevolgen voor je interne beveiliging; van 'I-love-you'-virussen en 'trojan horses', die met je e-mail kunnen binnensluipen, tot hackers die proberen bij je computer in te breken. En maar hopen dat ze goedaardig zijn en geen 'format c:' of zoiets op je af vuren. Extra bedreigend blijkt het te worden als je internet via de kabel hebt. Je bent dan door je provider in het trotse bezit gekomen van een vast IP-adres je weet wel: dat unieke nummer bestaande uit vier getallen gescheiden door 'dots' - waardoor je echter wel veel zichtbaarder wordt voor andere netgebruikers. Sommigen hebben veel vrije tijd en minder goede bedoelingen. Diegenen die al wat lan ger op internet ronddwalen, zijn zich natuurlijk direct gaan beveiligen met vuurmuren (of in goed Engels 'fire walls'), hoe meer hoe beter. Ik ook na tuurlijk... Thuis laat je 's nachts im mers ook je buitendeur niet open staan! Maar ja, helemaal gerust ben je er toch niet op. Je weet niet wat er alle maal door dat dunne kabeltje naar binnen kan kruipen. Via een intern IT-blad bij het Kadas ter werd ik attent gemaakt op de web site van Gibson Research Corporation Berry van Oscb, internet- redacteur. (www.grc.com). Daar zit iemand achter, Steve heet-ie, ge loof ik, die weet hoe het er in de internetwereld aan toe gaat, hoor! Als je een vast IP-adres hebt, kun je direct bij hem de ondoordringbaarheid van je eigen pc laten testen door eenvoudigweg op het logo 'Shields Up' te klikken. Je komt dan in een volgend scherm waar je twee dingen kunt doen: je schilden testen (Test my Shields) en je poorten la ten scannen (Probe my ports). De bedoeling is duidelijk, lijkt me. Je moet er wel even vertrouwen in hebben, na tuurlijk. Voor hetzelfde geld is het een hacker... Eerst wordt je IP-adres getoond: dat klopt tenminste. Dan on derzoekt hij je computer. Even later zou ik de champagne al klaar kunnen zetten, maar dat wordt nog even afgeraden. Nu de poorten nog. Met een beetje geluk zijn ze allemaal dicht. Maar, zoals Amerikanen betaamt, hebben ze de over treffende trap voor een 'closed' poort natuurlijk 'stealth' ge noemd, naar die vliegtuigen die ook niemand kan zien. Mijn eerste testen gaven 'closed', dus een extra firewall erbij en ja hoor: STEALTHHet glas kan geheven wor den! Zoals met alles in deze 'wereld', als u dit ook wilt doen, dan doet u dit wel geheel op eigen risico! Toch is het goed om eens op die website te gaan kijken. Vooral ook de aan vullende informatie over firewalls en andere zaken rond beveiliging is zeker de moeite waard en uiterst verhelde rend. Bijna vijf miljoen gingen u voor! T<j 579 GEODESIA Gibson Research Corporation Proudly Announces: And introducing our NEW More than 4,805,883 shields tested! i proceed, wait a moment or click the logos above.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 41