A kend van beperkte personele bronnen, een grote multiplier kan bewerkstelli gen. De vergadering ging uiteen met dat plan in het vooruitzicht. De NCG zal moeten beslissen welk gremium hier het beste voor is en wie dat zou moeten begeleiden en sturen. Niemand was erg definitief over hoe om te gaan met het instroompro- bleem. Toch werd er een interessante gedachte geopperd. Misschien komt het gebrek aan de door Bakkenist ge noemde competenties ook doordat de voorselectie van eerstejaars bepaalde persoonlij kheden aantrekt, die niet de aanleg hebben om makkelijk met zul ke vaardigheden om te gaan. Lettend op de afnemende interesse in de vwo- uitstroompopulatie voor sterk exacte vakken is het dus te verwachten dat er weinig instroom ontstaat voor de hui dige geodesie-opleidingen. Misschien moeten we toch de exacte geodesie- opleiding scheiden van de geo-infor- matica opleiding en deze meer samen- levinggericht moeten tonen en uitvoe ren. Het laatste woord is nog lang niet gezegd, maar er is nu toch een veel grotere urgentie om met structurele innovatie te komen dan vijf jaar gele den in het NGP werd neergelegd. Dat was uiteindelijk ook de kern van het signaal afgegeven door de co-referen- ten. Tlm 20 december 2000 Expositie 'Strijd om de ruimte in kaart'. Zie bericht op deze pagina. Tim 4 maart 2001 Hydrografische expositie 'Tot op de bodem', Rotterdam. Zie p. 529 van het novembernummer. 3 t/m 5 januari 2001 3rd International Symposium on Mobile Mapping Technology (FIG com 5, IAG, ISPRS), Cairo (Egypte). 18 tlm 24 februari 2001 I le Internationale Geodatische Woche, Obergurgl (O.). Tot 20 december 2000 is er in de Uni versiteitsbibliotheek Amsterdam een tentoonstelling 'Strijd om de ruimte in kaart' met een vijftigtal objecten. Aan leiding is het congres Geografie 2000. Er verscheen een gelijknamige gebon den en rijk geïllustreerde catalogus van 88 pag. (ISBN 90-6125-104 4). Te zien zijn onder meer voorstellen uit 1945 tot annexatie van grote delen van Duitsland door Nederland, de situ ering van het Joodse getto van Vene tië, de concentratiegebieden van Ma rokkanen in Amsterdam en een reli- giekaart van Belfast. Onder het thema van de strijd om het water in kaart is een rivierkaart uit 1784 van de land meters F. Beijerink en C. van Diest. De Trajectnota Zandmaas/Maasroute uit 1999 wordt vermeld als geschenk van M. Damoiseau(x) van de Meet kundige Dienst van de Rijkswater staat. Van het waterrijke Noord-Hol land in 1575 is een kaart van loost Jansz., 'Land-meter &c.maar ook de Internet@tlas van Nederland DIANE ontbreekt niet. De Universiteitsbibliotheek Amster dam is gevestigd op het adres Singel 425 te Amsterdam. 4 tlm 7 maart 2001 Geospatial Information and Tech nology Association (GITA) XXIV, San Diego Convention Center, San Diego (VS). 19 tlm 22 maart 2001 10th International symposium on Deformation Measurements (FIG commissie 6), Anaheim (VS). 17 tlm 19 april 2001 Modern Surveying in urban areas, Parijs. Inlichtingen: nicolas.papa- roditis@ign.fr. 23 tlm 27 april 2001 American Society for Photogram- metry and Remote Sensing (ASPRS) Annual Conference, St. Louis (VS). Inlichtingen: meetings@asprs.org. ''0/orfnoL0^' Van 11 tot en met 13 oktober 2000 werd, dit jaar in een ongedeeld Berlijn, het congres Intergeo georganiseerd. Het was alweer twaalf jaar geleden dat dit congres ook in Berlijn was. Toen een door de muur gedeelde stad met een bijna verkrampte leefwijze, van daag een gewone westerse stad. Dat wil zeggen: 'gewoon' met een onvoor stelbaar aantal bouwactiviteiten. Het thema van dit congres 'Rauminforma- tionen für das 21. Jahrhundert' heb je wel nodig op deze grootste bouwplaats van Europa. Naast lezingen over een breed scala aan onderwerpen, zoals 'Toekomst 6 tlm 11 mei 2001 FIG Working Week, Seoul (Korea). Inlichtingen: junkim@kcsc.co.kr. 17 tlm 18 september 2001 ESRI GIS-conferentie 2001, De Doelen, Rotterdam. Inlichtingen: info@esrinl.com. 19 tlm 21 september 2001 Intergeo, Deutscher Geodatentag, Keulen (D). Inlichtingen: www.in- tergeo.de. 3 en 4 oktober 2001 GITA-Ravi jaarcongres. 24 tlm 26 oktober 2001 21e Geodesia-congres, Jaarbeurs Utrecht. Bericht volgt. 581 GEODESIA ZIE OOK: WWW.GEODESIA.NL/AGENDA BERICHTEN Expositie 'Strijd om de ruimte in kaart' 2000-12 VERSLAGEN Intergeo, Berlijn AGENDA

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 43