"Niet alleen strateeg, maar ook coach en inspiratiebron." Directoraat-Generaa] Rijkswaterstaat Hoofdafdelingshoofd Geo-Advisering vim Ministerie van Verkeer en Waterstaat GKODKSIA In totaal werken er bij Rijkswaterstaat momenteel zo'n 10.000 mensen, verdeeld over zeventien directies. Hoewel hun achtergronden zeer divers zijn, kenmerken onze medewerkers zich door gedegen kennis, een groot verantwoordelijkheids gevoel en respect voor de mening van anderen. Andere aspecten zijn een concurrerend salaris en prima secundaire arbeidsvoor waarden. Dit combineren we met een open werksfeer en doorgroeimogelijk heden. Verder hebben we een uitstekende studiekostenregeling. Kinderopvang, deel tijdwerk en flexibele werktijden vinden we bovendien vanzelfsprekend. Kortom, we bieden u arbeidsvoorwaarden op maat. Voor overige vacatures kunt u kijken op onze internetsite: www.rijkswaterstaat.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Rijkswaterstaat speelt al twee eeuwen lang een cruciale rol in de aanleg, het beheer en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. In de loop der tijd is deze rol echter sterk veranderd: stond vroeger slechts het technische aspect centraal, inmiddels is daar de maatschappelijke dimensie bijgekomen. Dat is niet verwonderlijk, gezien de kern taken van Rijkswaterstaat: de bescherming tegen overstromingen, de zorg voor rijks wegen, rijkswateren en duurzame en bruikbare watersystemen, en het bevor deren van de verkeersveiligheid. Uw profiel als coach van de hoofdafdeling Geci-Advisering: U hebt plezier in het inspireren en uitdagen van geo- en GiV-professionais van verschillende niveaus tot een optimale verant woordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. U haalt het beste uit uw medewerkers door verantwoordelijkheden te delegeren, initiatieven toe te juichen, vertrouwen in hun kwaliteiten te tonen en ze aan te spreken op resultaten. U maakt ontwikkelingen en doelen duidelijk en creëert vertrouwen en plezier in de samen werking met uw hoofdafdelingsteam. Salaris: Uw salaris bedraagt maximaal f 12.380,- 5.617) bruto per maand, exclusief 8% vakantiegeld. Informatie: Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de heer N. Stoker, hoofd P&O, telefoon (015) 269 12 15, of de heer H.M. Fijnaut, hoofd ingenieur-directeur, telefoon (015) 269 12 10. Sollicitatie: U kunt bij ons op twee manieren solliciteren. Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van curriculum vitae, kunt u binnen veertien dagen richten aan RWS-helpdesk, postbus 593, 1200 AN Hilversum, graag onder vermelding van vacaturenummer 201825/G op brief en envelop. Solliciteren per e-mail is ook mogelijk. Stuur een bestand met daarin uw brief en c.v. aan: rwshelpdesk@tmpw.nl Een assessment maakt deel uit van de sollicita tieprocedure. Hoofdafdeling Geo-Advisering, Delft Het betreft een brede managementfunctie bij de Meetkundige Dienst, die als specialist in geo-informatie, informatie- en communicatie technologie aan RWS/V&W een uitgebreid assortiment producten en diensten levert. Hierbij wordt productgericht gewerkt en staan kostenbewustzijn, klantgerichtheid en zakelijk heid hoog in het vaandel. U gaat als hoofd werken bij de hoofdafdeling Geo-Advisering (GA). Wat u gaat doen: Naast uw verantwoordelijk heid voor de eigen hoofdafdeling draagt u als ManagementTeamlid medeverantwoordelijk heid voor de strategieontwikkeling en het alge hele functioneren van de Meetkundige Dienst. Vanuit dit perspectief levert u een bijdrage aan de geobeleidsvorming binnen RWS/V&W en vertaalt deze voor de hoofdafdeling GA in door u in gang te zetten ontwikkelingen en doelen. Ook neemt u als vertegenwoordiger van de Meetkundige Dienst deel aan V&W/RWS-brede projecten, onderhoudt u de meer strategische contacten met klanten en werkt u aan een herkenbare positie van de Meetkundige Dienst in de geobranche. In de aansturing van uw hoofdafdeling treedt u naar voren als organisa tor, motivator en communicator met gevoel voor dynamische processen. Als peoplemanager weet u steeds het beste uit uw medewerkers te halen en hen te inspireren zichzelf voortdurend te ontwikkelen. Uw profiel als integraal manager en MT-lid: U bent een geroutineerde manager met visie die in staat is een hoofdafdeling te sturen op ont wikkelingen en doelen, en bij voorkeur beschikt over inhoudelijke kennis van de geodesie- en/of geo-informatiesystemen. Hierin toont u zich een sterk conceptueel denker met visie op geogebied en geo-informatievoorziening, waar bij u de geobranche op klantvriendelijke wijze binnen de RWS-/V&W-markt weet te veranke ren. Daarnaast beschikt u over een bedrijfsmati ge instelling, alsmede over de nodige kennis en ervaring op financieel-economisch gebied. Academicus

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 49