Hoorn Landmeetkundig werkvoorbereider mlv - centrumgemeente voor West-Friesland op het gebied van onderwijs, cultuur, medische zorg, winkels en werkgelegenheid -65.000 inwoners en een daarbij behorend voorzieningenniveau - aantrekkelijk voor toeristen, watersporters en cultuurliefhebbers -blijft groeien en zich vernieuwen - een organisatie waarin bestuur en medewerkers (ruim 500) met plezier en een hoog ambitieniveau bezig zijn met die vernieuwing -W--W- GEMEENTE De afdeling De nieuwe afdeling Beheer- en Geo-informatie maakt deel uit van de sector Gemeentewerken. De afdeling stelt beheerplannen voor het openbaar gebied op en beheert de basiskaart van Hoorn. Ook wordt gewerkt aan het gemeentebreed ontsluiten van administratieve gegevens via de digitale kaart. De werkeenheid Landmeten beheert de basiskaart en verricht de gebruikelijke landmeetkundige activi teiten. Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar een Landmeetkundig werkvoorbereider m/v (36 uur per week) De functie - ontwikkelen, realiseren en actualiseren van de digitale basiskaart; - maken van de planning voor de eigen werkeenheid op korte en lange termijn; - verzorgen van de werkopdrachten voor de uitvoe ring van het werk en bewaken van de voortgang; - voorbereiden van het werk; - begeleiden en toetsen van de verwerking van de meetgegevens. De eisen - HBO-diploma op het gebied van landmeetkunde, of een vergelijkbaar werk- en denkniveau; - ruime ervaring met het uitvoeren van landmeet kundig werk en het automatiseren van landmeetkundige toepassingen; - kennis van en ervaring met de werkvoorbereiding en het plannen van landmeetkundig werk; - ervaring met Microstation en Geocad. Het salaris Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal 6.274,- bruto per maand (schaal 9, niveau 1 oktober 2000). Voor zeer ervaren kandidaten is benoeming in de uitloopschaal 10 6.975,-) mogelijk. Algemene informatie Voor informatie over deze functie kunt u bellen met de heer Van de Weteringh, telefoon (0229) 252951 of de heer Kwakman, telefoon (0229) 252952 van de werkeenheid landmeten. Het betreft een herhaalde oproep. Kandidaten die reeds gereageerd hebben op bovenstaande functie en die hiervoor niet in aanmerking zijn gekomen, worden verzocht niet nogmaals te reageren op de aangeboden functie. De salarisschaal is nog indicatief. De functie moet nog definitief getypeerd en gewaardeerd worden. Een psychologisch onderzoek of assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Sollicitaties met curriculum vitae kunt u binnen veertien dagen zenden aan Burgemeester en Wethouders van Hoorn, t.a.v. de afdeling Personeel en Organisatie, Postbus 603, 1620 AR Hoorn. U wordt verzocht het vacaturenummer 24/00/GW linksboven op de enveloppe te ver melden. Het gemeentelijk beleid is erop gericht meer vrouwen, allochtonen en gehandicapten in dienst te nemen. Zij die voldoen aan de gestelde eisen worden nadrukke lijk verzocht te solliciteren. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 50