G ROTTERDAM ZOEKT N GOEDE GEODEET DIE AFDELINGSADVISEUR emeente werken ROTTERDAM 2000-12 GEODESIA Diergaarde Blijdorp .8. STATION Hofplein "Geen woorden maar daden" is niet voor niets een Rotterdams spreek woord. Kijk maar eens rond in de stad en haar omgeving. De grootste haven ter wereld. Een stadscentrum dat naar tevredenheid van alle Rotterdammers een metamorfose heeft ondergaan. Het Rijnmondgebied is het kloppende hart van de Nederlandse economie. De dynamiek van Rotterdam valt of staat met een voortvarend beleid en de kennis en ervaring op tal van terreinen. Voor wat betreft infrastructuur, buiten ruimte en milieu is deze kennis samengebracht bij Gemeentewerken Rotterdam. Bij deze dienst werken 2.200 mensen. Zij verzorgt een veel zijdig pakket aan openbare voorzieningen in de regio Rotterdam; dit betreft zowel het beheer en het onderhoud als de ontwikkeling en de realisering ervan. De sector Buitenruimte houdt zich bezig met het beheer en het onderhoud van openbare voorzieningen. Daarbij kunt u denken aan wegen, openbaar groen, riolen, bruggen, tunnels en water gangen. De sector Buitenruimte bestaat op haar beurt weer uit een aantal onderdelen. Eén onderdeel daarvan is de afdeling Landmeten en Vastgoed informatie. De afdeling Landmeten en Vast goedinformatie bestaat uit drie onder afdelingen, te weten: Verkoop, Productie en Systemen. De onderafdeling Productie heeft zes productie-eenheden waar de geografische basisbestanden worden bijgehouden en (landmeetkundige) op drachten voor derden worden uitge voerd. De producten bestaan uit digitale basisbestanden die veelal in de vorm van een abonnement aan de klanten worden geleverd en uit opdrachten die via een offerte worden verkregen, veelal volgens een vaste prijs en een vaste tijd. Als afdelingsadviseur adviseert u het afdelingsmanagement over het te voeren beleid. U volgt daarvoor de ontwikke lingen op het vakgebied "Geodesie" op de voet en u maakt voorstellen voor het verrichten van onderzoek en/of het volgen van studies. U voert specifieke opdrachten uit in opdracht van de afdelingsleiding en u treedt in voor komende gevallen op als projectleider. Het ideale profiel ziet er voor ons als volgt uit. U heeft een universitaire opleiding Geodesie, aangevuld met enige jaren ervaring. U beschikt over uit- stekende communicatieve vaardigheden, presentatietechnieken en leidinggevende kwaliteiten. Indien u tevens klantgericht, representatief en een teamspeler bent, maakt u wat ons betreft het ideale profiel compleet. Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en het bedraagt maximaal schaal 12 9.045,= bruto per maand) bij een 36-urige werkweek. Solliciteren doet u schriftelijk, binnen één maand, bij de afdeling Personeel Organisatie van Gemeentewerken Rotterdam, ter attentie van de heer M. Melis, Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam. E-mailen kan ook: Personeelsvoorziening@gw.rotterdam.nl Voor meer informatie over deze functie kunt u terecht bij de heer ir. L.A. Smit, Hoofd van de afdeling Land meten en Vastgoedinformatie, telefoon 010-489 46 15. Surf voor meer informatie over Gemeentewerken Rotterdam naar www.gw.rotterdam.nl

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 52