A 592 2000-12 GEODESIA ALGEMEEN Een baanbrekend avontuur. Winnaar van de Geodesia essay wedstrijd, M. C. Andriesse, S.J. Oude Elberink, M. Rontel- trap119 Nutsbedrijven in kaart, ing. A.J. v.d. Meer227 Niet modern, wel functioneel, ing. I. van Hunen237 Pi in de Pieterskerk en de UB te Leiden, A. M. den Boer469 Toposcopie als basis voor animaties en Virtual Reality, ir. A. C. Groneman 559 VERSLAGEN Eerste resultaten Diane-project, drs. K. Ris31 CLGE-bijeenkomst oktober 1999, mr. ir. J. C. Anneveld40 Expertmeeting NVG/WL-werkgroep POLIS 30 november 1999, ir.H.W. de Wolff86 Instrumenteel erfgoed en GIS in speelfilm, A.M. den Boer183 Geocad in context. 9e Workshop van Geocad-gebruikers in De Jaarbeurs te Utrecht, J.H. J. M. Vos233 Even voorstellen: een nieuwe Topografische Dienst, ir. J. v.d. Linde297 Studiemiddag werkgroep Management in de Geodesie, drs. K. Ris 299 Rayonbijeenkomst Zuidwest (20 april 2000), J. Witte, T. v.d. Linden 359 Promotie Maarten Moolenaar, ir. R. v.d. Schans, ir. C.H.J. Lemmen360 Klimmen naar de top: breng de werkzaamheden naar nieuwe hoogten - indruk van de 23c GITA-conferentie, ir. L.M. C. J. de Wit-de Hoon 424 Kijken in de grond. Geo-informatievoorziening bij Ondergronds Bouwen. Studiemiddag 23 mei 2000, Y. Hollman465 19e ISPRS-congres te Amsterdam, F. Hagman475 VMDR op excursie naar Zeeland, A. M. den Boer481 Eerste paal nieuwbouw Meetkundige Dienst, A. M. den Boer 481 29th International Geographical Congress, M. Schram 530 Moderniseringen aan GPS versneld, C. Tiberius565 Stelselherziening geometrische infrastructuur, drs. K. Ris 569 GITA Ravi-jaarcongres 2000, A.M. den Boer571 Pragmatische aanpak uniformering GBKN, ing. A.J. van der Meer575 Intergeo, Berlijn, W. Kamphorst581 Bonne route/Bien camino, H.M. C. Leenders, J.F.M. Schreurs 582 INTERVIEW GIS is een aparte tak van sport. Interview met professor Van Oosterom, ir. F. Kenselaar, W. Kamphorst77 Aandacht voor geo-informatie op vierjaarlijks ISPRS-congres. Interview met prof. dr. ir. M. Molenaar, voorzitter weten schappelijke congrescommissie, drs. K. Ris81 "Geodeten raken de grip op de wereld kwijt". Interview met Henk van Dijk, de nieuwe directeur van Basiskaart, drs. K. Ris 131 REACTIES Geen discussies over de opleidingen?, ir. R. v.d. Schans 428 BOEKBESPREKINGEN An Introduction to the Theory of Spatial Object Modelling for GIS (M. Molenaar; Taylor Francis ISBN 0-7484-0775-8), dr. ir. P.J.M. van Oosterom33 De Meting van de wereld (Denis Guedj; ISBN 90 351 2070 1), J. H. Holsbrink41 Global Positioning System (ir. G.J. Husti; ISBN 90-407-1977- 2), ir. J. van Buren306 Instrumentarium Locatieontwikkeling: Nederlandse praktijk (D. A. Groetelaers; ISBN 90-4072107-6) 583 GPS en wiskunde (Jan van den Brink; ISBN 90-01-83301-2), A.J. van der Meer584 SCRIPTIES TU DELFT 41, 87, 88, 430, 482, 483, 532

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 2000 | | pagina 54