De grenzen van Erasmus' erf De grenzen van Erasmus' erf Boek René van der Schans, 2014, DVD begeleidend boekje van 48pp, te bestellen via r.vanderschans@hccnet.nl, tegen een donatie aan Artsen zonder Grenzen. 52 Geo-Info I 2015-3 De grenzen van Erasmus'erf Veel lezers van dit blad kennen René van der Schans als een onderzoeker en publicist, die zeer nauwgezet een onderwerp onderzoekt, en dit uiterst professioneel vormgegeven aanbiedt aan de buitenwereld. De laatste jaren richt hij zich vooral op het historische erfgoed, blijkens publicaties als 400 jaar buren rond het Schielandshuis (2007), de heruitgave van de RécueilMéthodique (2012), en zijn welhaast heroïsche strijd tegen het nationale geodeti sche instituut over het besluit om de papieren hulpkaarten te vernietigen. Van der Schans is sinds 2007 onderzoek blijven doen in Rot terdam, en heeft nu een detailstudie over het stukje Rotterdam rond Erasmus' geboortehuis gepubliceerd. Dit 'werkstuk' bestaat uit een boekje en een DVD, gepubliceerd ter gelegen heid van het 25-jarig jubileum van de val van de Berlijnse Muur en het IJzeren Gordijn - een grens met wel bijzonder grote invloed. Het boekje is niet zozeer een lopend verhaal, als wel een bundel van bijdragen. Eerst geeft Van der Schans een impressie van hoe hij het onderzoek heeft opgezet (en waar hij aangeeft nog vele 'open' eindjes te zien voor vervolgonderzoek). Dan volgen meer specifieke bijdragen over het geboortehuis en de standbeelden van Erasmus, over grensver kenningen waarin Van der Schans het idee van 'grens' doortrekt naar vele niveaus, en over 'de grenzen van Erasmus' waarin diens denkwe reld wordt geanalyseerd. Het boekje besluit met een bijdrage van David Napolitano over Erasmus en Terminus, bij de Romeinen de god van de grenzen. En dan de DVD. Een 'mer a boire' zou ik bijna zeggen - maar dan een zeetje van minder dan één vierkante kilometer... De schijf bevat een groot aantal dossiers met de resultaten van Van der Schans' onderzoek op enerzijds de grenzen, erven, eigenaren en bouwwerken rond het geboortehuis van Erasmus in Rotterdam (alsook een uitgebreid dossier over de twee locaties van het standbeeld van Erasmus), en anderzijds 'grensverkenningen' over het verschijnsel grens in het algemeen (een inhoudsopgave is te vinden op www.erasmushuisrotterdam.nl/ download/geedos.pdf). Van der Schans heeft er voor gekozen om slechts één publicatie van Erasmus toe te voegen bij wijze van reliëf; voor méér kan de geïnteresseerde terecht bij de Rotterdamse bibliotheek die 's werelds grootste Erasmuscollectie bezit. Van der Schans heeft een zeer gestructureerd werk gemaakt, dat tegelijkertijd heel associ atief is doordat hij voortdurend aanklikbare links legt naar aanpalende dossiers. De DVD werkt als een kleine internetsite, met die beperking dat je niet kunt verdwalen buiten de grenzen van het erf dat Van der Schans heeft gedelimiteerd. Zo kun je in het deeldos- sier over het Grotekerkplein doorklikken naar bijvoorbeeld de discussie over het rookverbod op de toren. De foto van het standbeeld van Erasmus, dat van 1622 tot 1940 op de Groote Markt stond, toont een kloek hek - waar je na een muisklik van alles over te weten kunt komen - met aan weerszijden twee urinoirs - waar je...inderdaad. De (vermeende - er is 11 d IkVc'M ïz üelioprltiliyis 'HmI dc wereld is je vaderland' Jr*vi» be a '"l® aniund me

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2015 | | pagina 54