De wow-factor van de Nederlandse ondergrond Column z 2016-2 I Geo-Info Amerika heeft de Grand Canyon, een geologie waarmee het 5 miljoen bezoekers per jaar trekt. Nederland heeft óók zo'n prachtige geologie en trekt daarmee precies nul bezoekers per jaar. Waarom? Omdat deze onzichtbaar onder onze voeten zit. Desalniettemin van onschatbare waarde. Deze duistere diepte is net zo onmetelijk als die van de Grand Canyon in Amerika. We kunnen er dan niet doorheen wan delen, maar we registreren wel alles wat er gebeurt. In Neder land hebben we het modernste registratiesysteem van de ondergrond ter wereld. En hoe meer je van de ondergrond weet, hoe beter je weet welke impact de ondergrond heeft op ons bovengrondse leven. En ontdekken we de wow-factor van dit onzichtbare fenomeen. Wow-factor? Vulkaanuitbarstingen, tsunami's, aardbevingen, dat vindt iedereen altijd reuze spannend, maar als het aankomt op de Nederlandse ondergrond haken de meeste mensen af onder het mom van 'te moeilijk' want 'niet tastbaar. Terwijl het net zo spannend is als het voornoemde. Net als de uitbarstingen van de Etna én de imposante gesteentes van de Grand Canyon vallen ook de structuren onder onze voeten onder de noemer geologie. Dat is wow-factor nummer één. Geologie vind ik fascinerend, de natuur verrast steeds, het is één grote puzzel en je blijft maar zoeken naar de ontbrekende stukjes. Elk puzzelstukje dat we vinden, verandert het beeld van de ondergrond en die verrast telkens weer. Het houdt mij, en vele vakgenoten met mij, scherp. Nu de rest van de wereld nog, want we gebruiken de ondergrond allemaal, dag in dag uit. Goed zorgen voor het ondergrondse gaat uiteindelijk om duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid van het boven grondse. 's Werelds meest moderne ondergrondbeleid Met Nederland gaat het, geologisch gezien, goed. We hebben het modernste ondergrondbeleid ter wereld. Zie hier wow-factor nummer twee. Geologische Dienst Nederland (GDN), TNO doet daarom al ruim 100 jaar onder zoek naar de samenstelling en toepassingen van de onder grond. De resultaten staan in databases die voor iedereen toegankelijk zijn. We kunnen zo voorspellingen doen voor het slagen van bovengrondse plannen. De data en informatie kunnen vertellen wanneer de limiet is bereikt van al onze plannen, wanneer bouwen onveilig wordt, huizen kunnen gaan verzakken, aanleg van snelwegen vertraagt en een kostenpost wordt en ofje vervuiling in de hand gaat werken. Je moet altijd een 3D-kaart hebben van het gebied waarop je iets wilt realiseren en je afvragen 'wat ga ik doen' en 'op welke diepte'? Informatie dus. En niet ieder voor zich, maar alles bij elkaar opgeteld. Alleen zo kun je de drukte voorspellen. Kaarten voor de ondergrondse TomTom Want die drukte moeten we managen! GDN is in dat opzicht eigenlijk de Rentmeester van de Nederlandse onder grond. De kaartenleverancier van je ondergrondse TomTom. Er moet gezond water uit de kraan komen en energie moet zo veilig mogelijk van A naar B. We moeten weten hoe het is gesteld met onze grondwatervoorraden en wat de effecten zijn van bijvoorbeeld gaswinning. Alles gebaseerd op deskun dig in kaart gebrachte informatie van de ondergrond. De Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) brengt ons een flinke stap voorwaarts in het kijken onder ons land. Voor de toekomst verwacht ik dat in de domeinen 'ondiepe ondergrond' en 'grondwater'veel gaat veranderen. In de weg- en waterbouw sector verwacht ik meters te kunnen maken in voorspellingen om faalkosten te voorkomen. Dit dankzij de state-of-the-art- kaarten waarmee we kunnen navigeren door de geologische structuren van de ondergrond; voor mij wow-factor nummer drie. Onze vijf miljoen bezoekers Waarom word ik hier nou zo enthousiast van? Omdat de ondergrond ons een verhaal vertelt. De ondergrond waar we nu bijvoorbeeld gas uit halen is miljoenen jaren oud. Deze tijdspanne is zo veel groter dan wij ons kunnen voorstel len. Wij krijgen de kans om hier, ieder voor zich, maar één mensenleven goed voor te zorgen. Als je je dit kunt voorstel len, dan zie je misschien dezelfde puzzel ontstaan als ik, met het verhaal dat de eeuwenoude ondergrond ons probeert te vertellen. Jezou het filosofisch kunnen noemen en tegelijker tijd is niets zo hard en realistisch als de data over de onder grond. Daarmee trekken we geen vijf miljoen bezoekers per jaar. Wel kunnen de ruim 17 miljoen inwoners van Nederland erop rekenen dat ze op een veilige ondergrond wonen, werken en rijden. En dat is van onnoemelijke waarde. Tirza van Daalen Directeur Geologische Dienst Nederland, TNO Reageren? Mail tirza.vandaalen@tno.nl

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 11