GeoMobiel - een educatief warm te maken voor geo- De geo-ICT-sector biedt tal van mogelijkheden voor pas afgestudeerde geografen 'Hoe gaat het in Vlaanderen?' GeoMobiel biedt een antwoord op de toenemende vraag naar geo- ICT'ers in Vlaanderen. Drie Vlaamse universiteiten ontwikkelden educatieve workshops en bij hore3nde lespakketten die leraren kunnen integreren in hun lessen aardrijkskunde voor de derde graad secundair onderwijs. Op deze manier wordt er getracht leerlingen warm te maken voor geografie, geomatica en in het bijzonder geo-ICT. M rtv ft, 1 f ..o*. 10 Geo-Info I 2016-2 Door Bart de Wit en Lieselot Lapon Leerlingen gaan aan de slag met waterpastoestellen om hun schoolomgeving op te meten. Vlaanderen: nood aan geo-ICT'ers De geo-ICT-sector is al enkele jaren sterk groeiend binnen de bedrijfswereld. Veel jon geren zijn zich hiervan bewust, maar leggen echter niet de link met het vak aardrijkskunde. Toch biedt het bedrijfsveld tal van mogelijk heden voor pas afgestudeerde geografen. In Vlaanderen zijn functies zoals landmeter, GIS-expert en geo-ICT'er namelijk knelpunt- beroepen. Het project GeoMobiel tracht een antwoord te bieden op de vraag om meer jon geren op te leiden binnen de geo-ICT-sector en het wil eveneens het ondernemerschap bij schoolgaande jeugd stimuleren. Geomatica in de lessen aardrijkskunde Het GeoMobiel-verhaal startte in 2008. Op dat moment hebben een aantal enthousiaste medewerkers van de Universiteit Gent het voortouw genomen om jongeren warm te maken voor de wondere wereld van de geoma tica. De vakgroep Geografie ontwikkelde vier educatieve workshops met als doel geomatica te integreren in de lessen aardrijkskunde van de derde graad secundair onderwijs. Experts reden daarbij naar de scholen om de workshops aan te bieden. Geomatica, als onderdeel van de geografie, focust op de technieken die een geograaf kan gebruiken om ruimtelijke objec ten te registreren, analyseren en visualiseren (landmeetkunde, GIS, GPS-metingen). Deze facetten van aardrijkskunde komen zelden aan bod in het lessenpakket maar het praktijkgerichte en technologische aspect van dit vakgebied spreekt de leerlingen sterk aan. Destijds werd het project goedgekeurd als een wetenschapscommunicatieproject (EWI), gefinancierd door het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Na twee schooljaren rondreizen met de GeoMobiel- auto in de provincies Oost- en West-Vlaande- ren werd het project op een lager pitje gezet wegens gebrek aan financiering. De lespaket- ten werden nog steeds aangeboden, maar enkel op de campus van de universiteit.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 12