I I" - 83% van de leerlingen: "Ik heb iets geleerd!" 1 m 2016-2 I Geo-Info 13 Welkom FOkJOfHrmefrK tr? AQORIA Het online platform van GeoMobiel. Dit leverde een grote dataset aan informatie op. Deze gegevens zijn uiteraard een reflectie van een momentopname. Enkele cijfers: 70% van de leerlingen vindt de gevolgde module interessant 83% van de leerlingen geeft aan iets geleerd te hebben door het volgen van GeoMobiel 10% van de leerlingen overweegt, door het volgen van GeoMobiel, een studierichting in het hoger onderwijs die geo-ICT gerelateerd is 33% van de leerlingen overweegt zelf een carrière als ondernemer/zelfstandige 7% van de leerlingen zou zelf een onderne ming willen starten Hl 11* 'Ik heb iets geleerd door het volgen van deze module': 83% van de leerlingen gaat akkoord! De jongens vinden de modules iets vaker interessant (74% jongens tegenover 64% meis jes). De interesse in geo-ICT ligt bij jongens algemeen een beetje hoger dan bij meisjes. 1 in fl P» ■- -- IHHH>li «tl IftfHmi mtrnm 'Ik zou zelf een bedrijf in de geo-ICT willen starten': 9% van de jongens en 3% van de meisjes hebben hier interesse voor. Als er vergeleken wordt op niveau van de studie richting, waarbij zowel de oriëntering op door stroming naar hoger onderwijs en de focus op wetenschappen en techniek in rekening wordt gebracht, blijkt dat leerlingen in het technisch onderwijs meer gebeten zijn door de inhoud van de modules en het ondernemerschap dan de leerlingen in het algemeen vormend onderwijs. Daarnaast waren ook de leraren enthousiast: 93% van de leraren gaf GeoMobiel een score van 8/10 of meer. Een online platform met lesmateriaal Ondanks het enthousiasme van leraren, leerlingen en GeoMobiel-medewerkers werd er, ten gevolge van besparingen, door de overheid geen geld meer uitgetrokken om het aansluitende schooljaar GeoMobiel verder te zetten. Daarom werd er door de medewerkers volop ingezet op een online platform waar het lesmateriaal gratis wordt aangeboden aan de leraren. De workshops werden herwerkt tot flexi bele lespakketten die gemakkelijk op te delen zijn in verschillende afzonderlijke oefeningen, om zo tegemoet te komen aan de realiteit van versnipperde lesuren. De lespakketten worden vergezeld van tot in detail uitgewerkte inhoude lijke en technische handleidingen, PowerPoint- presentaties, lesmateriaal voor de leerlingen, verbetersleutels voor de leraren, onderbouwend beeldmateriaal en andere nuttige links. Aan de drie universiteiten bieden de vakgroe pen Geografie ook nog onderwijsactiviteiten aan waarbij het lesmateriaal gebruikt wordt. Dit gaat zowel over leerlingen secundair onderwijs die op bezoek komen, als over nascholingen die georganiseerd worden voor leraren of studenten van lerarenopleidingen die aan de slag gaan met het materiaal. Wat bracht GeoMobiel teweeg? Op korte termijn kunnen we stellen dat Geo- Mobiel een positief effect heeft op leerlingen. De overgrote meerderheid van de leerlingen vindt het lesmateriaal van GeoMobiel interessant en leuk. Maar het is onduidelijk wat de invloed van GeoMobiel op lange termijn zal zijn. De hoop is dat er meer studenten naar (geo-)IT-gerelateerde studierichtingen zullen vloeien en dat zij over een paar jaar een boost zullen geven aan het geo- ICT-bedrijfsleven. Een eenmalig project van een schooljaar zal daar echter niet voldoende voor zijn. Een structurele, langdurige financiering wel! GeoMobiel kwam tot stand samen met de promotoren: Philippe De Maeyer (Univer- siteit Gent), An Steegen (KU Leuven) en Frank Canters (Vrije Universiteit Brussel), en GeoMobiel-medewerkers: Bart De Wit, Liese- lot Lapon, Jeroen Stiers en Koen De Munter. Het lesmateriaal van GeoMobiel is raad pleegbaar op www.geomobiel.be. Bart de Wit is werkzaam als medewerker GeoMobiel. Lieselot Lapon is werkzaam als medewerker GeoMobiel. Barten Lieselot zijn bereikbaar via Lieselot.Lapon@UGent.be

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 15