150 Jahre Vermessung HFT Stuttgard Boek 1865-2015 Rainer Kettemann und Jörg Hepperle, 150 Jahre Vermessung 1865-2015. Geodaten fürs Land und die Welt, Hochschule für Technik Stuttgart, ISBN 978-3-940670-60-1, 176 p. HF 1 Stuttgart 15D Jahre VermeKung 18G5-ZG15 2016-2 I Geo-Info Adri den Boer 17 In 1865 bescheiden begonnen als een Geo- meterschule als onderdeel van een koninklijk bouwkunde-instituut heeft het vakstudiedo mein Vermessung nu twee master- en twee bachelorstudies in de Hochschule für Technik Stuttgart (Bologna-conform). Daarboven is er aan de universiteit Stuttgart nog een faculteit voor lucht- en ruimtevaarttechniek en geode sie, waar men volgens het jubileumboek goed mee samenwerkt. De prodekaan daarvan gaat er voor het HBO vanuit 'dass diese 150 Jahre erst den Anfang einer lange Geschichtedarstel len'. De eerste van de vijftien Grussworte in het boek maakt trouwens al duidelijk dat het eind daar niet in zicht is. Minister Theresia Bauer van de deelstaat Baden-Württemberg over geodesie: 'Es ist eine zukunftstrachtige und hochrelevante Disziplin.' De voorzitter van DVW Baden-Württemberg (1954) zag toch ook in het midden van de 19e eeuw in de door Abraham Fecht opgerichte 'Württembergische Geometerverein' zijn voorganger. Wie vergelijkt de start van zulke verbanden eens op Europees niveau? Natio naal lijkt alle brondata daarvoor al ontsloten. Een deel van het boek is de zoveelste eigen geschiedschrijving, uiteraard voor de oude verhalen met verwijzingen naarvoorgaande jubileumboeken. De illustraties zijn prachtig en hebben gedegen eigen onderschriften. Zo werd de eigen RegElta 14 aangekocht in 1976, hun eerste GPS-uitrusting WM102 in 1989 en hun dito laserscanner in 2003. De 'Copter- Drohne'van 2015 leert dat dit instituut kennelijk ook financieel gezien bij de tijd kan blijven. Ook andere hoofdstuktitels zoals 'Ohne smarte Geodaten keine smarten Stadte'en 'Bee Smart - Blüten aus der Crowd' zeggen genoeg. Gezien die eerdere jubileumuitgaven zijn er concentra ties op recente geschiedenis: hoofdstukken over tien jaar Mobile Mapping en fio Jahre geodati- sche Instrumente - Technik im Wandel' (vooral elektronische afstandsmeting, GPS, terrestrische laserscanning en industriële meettechnieken). Een studente legt uit dat er elk semester de Duitslandbrede conferentie van geode- siestudenten KonGeoS is. Steeds is dat bij een andere hogeschool of universiteit en zodoende is men daar niet steeds aan de beurt! In 2013 was Stuttgart dat wel en waren daar hogeschool en universiteit samen gast heer. Succesverhalen van alumni zijn weereen ander chapiter. Uit het slothoofdstuk met tabellarische informatie kan worden doorgegeven dat op de hele pagina met Partnerhochschule het toch naburige Nederland en België manke ren. Afgaand op de door mij ook verslagen geluiden op de laatste donateursdag van DHC in Utrecht denk ik dat menige oudere geodeet dat manco jammer zal vinden: te leren was dat in het op vele punten grootste Europese land het vak een aparte discipline is en blijft Een kanttekening? Op die omslagfoto zonder werkproces lijkt het wel of men voor een brandweeroefening even buiten moest wachten...

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 19