200 jaar kaarten maken in beeld Boek Nico Bakker e.a., 200 jaar kaarten maken in beeld. 1815-2015, Uitgeverij 12 Provincien, Landsmeer, 2015, 120 p., 24,95 26 Geo-Info I 2016-2 'De atlas is ontstaan uit een samenwerking tussen Kadaster en 12 Provincien. Het Kadaster heeft de informatie aangeleverd die door ons bedrijf is omgezet in een fraaie vormgeving', aldus de uitgever op zijn website. Het boek bestaat uit een algemeen informa tief gedeelte en een dubbelatlas-gedeelte van beide circa 60 pagina's. Het informatieve gedeelte bevat vijf hoofdstukken. In deze hoofdstukken wordt ingegaan op het inwin nen en het maken van topografische kaarten in de afgelopen 200 jaar. De atlas in totaal bevat zo de volgende hoofdstukken: 1. Het prille begin van een nationale kartering (1798-1830) 2. De kaart van het leger (1830-1864) 3. Verdedigingswerken gedetailleerd in kaart gebracht (1864-1932) 4. Luchtfoto wordt de basis (1932-1975) 5. Een nieuw tijdperk breekt aan (1975-2015) 6. Het kaarten-tweeluik Wie zich verdiepte in recente tijdschriften publicaties en met name het themanummer '200 jaar Topografische Dienst' van Caert-Thre- soor, herkent al veel. Zeker aan foto's is dat toch nog niet alles! De niet expliciet genoemde rijke fotobron is het Kadastermuseum (de inventaris daarvan staat wel bij de literatuuropgave). Zodoende 'mist' men bijvoorbeeld wel een foto van 38 TDN-werknemers die eind januari 1987 na ijshakken een koude duik namen als protest tegen 38 ontslagen. Ze haalden tal van kranten (zie www.delpher.nl). Ook de omslagfoto met een waterpasser en baakhouder kwam in de recente jubileumpublicaties in tijdschriften nog niet voor. De mooie opname staat binnenin op pagina 30, daar helaas met het onjuiste onderschrift 'Paspuntbepaling in het terrein'. De hoofdtekst verwijst (elders) correct naar de nauwkeurigheidswaterpassingen van Rijkswaterstaat (NAP, vanaf 1891), waardoor het militaire waterpassen wat minder nodig was. 'Hoogtemeters van de Militaire Verkenningen en later de Topografische Dienst maakten voor detailmetingen vaak gebruik van het zakwater- pasinstrument van Wagner,' aldus een volzin over hun eigen waterpassingen van lagere orde én met een ander plaatje. De begrippenlijst vermeldt nog dat de gebruiksperiode 1895-1950 was (een aparte bijdrage over dit instrument, wie Wagner was en wie de fabrikant was, is welkom in dit tijdschrift!). Over de relatie met Rijkswaterstaat is er nog een ander puntje. Wel genoemd en afgebeeld (op p. 25 helaas wat onscherp) is de Water- staatskaart 1:50.000, ook qua schaal herkenbaar als variant van de stafkaart. Niet genoemd wordt de grootschaligere Rivierkaart van Rijks waterstaat, die de Topografische Inrichting slechts graveerde en waarbij ze er toch alleen haar eigen naam op zette. Zodoende ziet men voor deze producten nu steeds op Catawiki staan: 'Groot formaat weinig voorkomende kaart Topografische Inrichting'; op deze kaarten werd naast de opdrachtgever ook het jaartal vaak weggelaten. De laatste 60 pagina's van het boek beslaan een tweeluik. Links ziet men de kaart anno 1930 en rechts de kaart anno 2011 (door de uitgever 'nu' genoemd). De schaal is 1:200.000. 'Zo is het dus heel leuk (en soms ook beangstigend) om te zien hoe enorm Nederland de afgelopen 80 jaar veranderd is', aldus die uitgever. Het beeld is niet alleen anders omdat het terrein anders is, want vernieuwing geldt ook voor de kaartinhoud en de kartografische vormgeving. De rol van de topografie wordt hoog ingeschat in het voorwoord van de Raad van Bestuur Kadaster: '200 jaar geleden is het fundament gelegd voor een modern Nederland. Wij zijn trots op de topografen en kartografen, die dat mogelijk hebben gemaakt, en op de mensen die dagelijks voortbouwen op dat fundament.' De jubileum atlas zij van harte aanbevolen, in welke omslag dan ook: het bleek namelijk dat er ook een editie met een andere voorkant kwam dan die op internet te koop staat (www.kaartenenatlassen. nl). Waarom? Ook de voorkant met de waterpas sers is toch een typisch topografisch plaatje, al deed men dat werk bij het Kadaster nog niet? Ik ben er blij mee om juist die versie te hebben! Adri den Boer

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 28