Harde scheidingen beste grond- inrichtingen? Maximale snipper- grootten vrij «RB5 Gemeenten hardleers bij verjaringen? 2016-2 I Geo-Info 33 Na eerst haar zaak al bij het Hof Arnhem/Leeuwarden te hebben verloren ging de gemeente Arnhem recent nog in cassatie bij de Hoge Raad bij het bestrijden van een verkrijgende verjaring. Deze verwierp het beroep tegen een verkrijgende verjaring na een onrechtmatig bezit van minstens 20 jaar. Men bood ondanks decennia nalaten van acties een strook grond ter verkoop aan aan een gebruiker, die zich beriep op die verjaring. (Hoge Raad 4-9-2015 zaak 14/01834). Blijven voorkomen van rechtsgedingen ter zake kan te maken hebben met de wijze van betaling van advocaten (AdB). kaart, 'de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)' en lucht- en panoramafoto's. De klant ontvangt een overzicht met adressen van gronden die mógelijk door derden in gebruik genomen zijn, zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt. Per geval levert men een kaart waarop de geconstateerde situatie, inclusief opper vlakte en mógelijke gebruiker zijn aangegeven. Door het verkopen, verhuren, verpachten of bij illegaliteit terugnemen van snippers brengen ook externe bureaus al jaren graag de eigen domssituatie voor gemeenten weer op orde. Hun folders noemen al dan niet dat één van aspecten van het op orde brengen ook kan zijn dat de gemeente weet de grond intussen kwijt (of rijk?) te zijn. Metafoor Vastgoed uit Lelystad heeft tot op internet toe een expliciete snippergroenfolder met een stroomschema met de drié opties: beroep op verjaring, handhaving en verkoop (inclusief kadastrale afwikkeling). Dit bureau wordt afgaand op hun presentie bij programma's als de Rijdende Rechter en Meld punt als 'expert snippergroen' gezien. Bureau Eiffel uit Arnhem als speler in dit adviesveld haalde in 2012 BB met een conclusie van lands- breed 1 miljard euro aan illegaal snippergroen na inventarisaties bij dertig en gesprekken met meer gemeenten. Gemeenten zouden toen volgens dat bureau 300 miljoen kunnen verdie nen door het verkoopbare deel daarvan van de hand te doen. (Uiteraard is dat een groter bedrag door snippergroen bepaald niet alleen van de hand te doen bij illegaal gebruik. Hiervan is geen centrale groottedefinitie of registratie.) Heisa in Zuidhorn In 2015 trok een groenverkoop-proefproject Aduard van de gemeente Zuidhorn daar veel aandacht. Hun adviesbureau Eiffel toonde aan dat er op 811 adressen sprake zou zijn van oneigenlijk onderhoud en soms illegaal gebruik van gemeentegrond. Geen vreemde score gezien het oudere gepubliceerde cijfer van Voorst. Vooral het contrast met de verkoop prijzen in Zuid-Holland is groot: €25-€50 per m2 in plaats van richting €200! Wethouder Fred Stol (CDA) wilde grond verkopen en een dagblad 'onthulde' een totaalopbrengst van 8 ton. Volgens de streekkrant was er een communica tieprobleem. Aduarder Herman Bloupot tracht via de WOB te achterhalen wat de gemeente de adviseur betaalt en vernam van elders van €500 per verkochte kavel. 'Daar komen de premieja gers aan, wordt over Eiffel gezegd', zo poneerde hij in de pers; er kwam een Actiegroep Snipper groen Aduard en de gemeentelijke verkoopac tie werd daar zelfs stilgelegd. Slot Regelmatig zijn er, vooral in het oosten des lands, hypes rond de verkoop van snipper groen na inventarisaties van feitelijk grond gebruik en oude eigendomssituaties door of voor gemeenten. Veel breder lijkt intussen de gemeentelijke grondhandel in flexibel- groot-snippergroen met voor beide partijen win-winsituaties, met name in de Randstad. (Gemeenten financierden de aankoop van plantsoengronden via exploitaties van bestemmingsplannen al dankzij de huiseige naren aan wie ze de snippers later verkopen!) Zo'n plantsoenverkoop kan bij verder volk wel tot verzet leiden, zoals halverwege 2015 rond het Eikenpad in Bunnik nog het geval was. (Cabaretier Vincent Bijlo: 'Op 29 december doen we een speciale Bunnikse eindejaarsshow, die gaat Snippergroen heten. Waarom? Jaaa, dat heeft met dorpsperikelen te maken, de Derde Wereldoorlog was hier bijna uitgebroken.') Of en hoe andere overheden dan wel Bunniks beeld van snippergroen (www.rtvutrecht.nl). gemeenten met hun snippergroen omgaan valt buiten deze bijdrage. Bronnen Binnenlands Bestuur (BB) 1-9-2009,5 juli 2011 en 4juni 2012 www.hetwesterkwartier.nl De Streekkrant 13 oktober 2015 Dagblad van het Noorden 30 oktober 2015. Adri den Boer Gemeentelijk onderhoud snippergroen (se man buiten beeld).

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 35