Internationale schakel: AGRS-station Radio Kootwijk In de ochtend van 8 maart 2016 hebben de TU-Delft en het Kadas ter, na 25 jaar trouwe dienst, het laatste stukje geodetisch onderzoek op het voormalige terrein van het satellietwaarnemingsstation in Kootwijk om laten vallen. 34 Geo-Info I 2016-2 Hiermee is, zoals met Staatsbosbeheer was afgesproken, het terrein teruggegeven aan de natuur. De twaalf meter hoge mast was al in 1981 geplaatst naast het toen nog aanwezige gebouw van het satellietwaarnemingsstation. Dit station was een van de eerste stations voor satellietnavigatie en in de geodetische wereld bekend als KOSG. Het station heeft ook onderdeel uitgemaakt van het Europese EUREF-netwerk en het wereldwijde IGS-netwerk. Deze functies zijn al enige tijd geleden overgenomen door het AGRS- station WSRT in Westerbork. Voordat de mast neergehaald kon worden moest eerst met de nodige voorzichtigheid de antenne samen met de antennekabel uit de mast worden gehaald. Deze antenne moet namelijk nog gekalibreerd worden om precies te kunnen nagaan waar het exacte 'meetpunt' van de antenne ligt. Begin jaren negentig was deze methode van heel precies kalibreren (=ijken) nog niet gebruikelijk. Ter vervanging van KOSG is in 2013 in Radio Kootwijk op het gebouw A, ook bekend als AGRS-mast van 1981 viel in 2016. "de Kathedraal", op ongeveer 700 meter ten zuidoosten van de oude locatie, het nieuwe AGRS-station KOS1 gemaakt. Achter op het gebouw staat een GNSS- antenne en ook deze data is alweer geruime tijd beschikbaar voor onderzoek. Het Kadaster gebruikt de data voor de realisatie van RD en ETRS89 in Nederland; het controleren van de footprint én voor de jaarlijkse certificering van de ruim 150 GNSS- referentiestations van de verschillende RTK-providers. In 2013 zijn door de afdeling GRS uitgebreide driehoeksmetingen uitgevoerd om heel nauwkeurig de onderlinge posities (ligging en hoogte) van beide antennes te kun nen bepalen. Deze informatie wordt weer gebruikt om de tijdreeks van het oude station KOSG te kunnen koppelen aan de tijdreeks van het nieuwe station KOS1. Jaarlijks worden op de nieuwe locatie ook zwaartekrachtmetingen uitgevoerd. Deze zijn nodig om een zogenaamd geoï- demodel van Nederland te kunnen bepalen. Hiermee kan de landmeter met zijn GPS- apparaat niet alleen een RD-coördinaat, maar ook op enkele centimeters nauwkeurig een NAP-hoogte meten. Meer info: AGRS zie www.agrs.nl, EUREF zie www.epncb.oma.be en IGS zie www.igs.org. Nieuwe AGRS-station KOS1. Gé Lobé is werkzaam bij het Kadaster. Hij is te bereiken via ge.lobe@kadaster.nl.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 36