Een interessant en laag drempelig instrument voor beleidsmakers 2016-2 I Geo-Info 39 Waterliniemuseum in Fort Vechten (Bunnik) WtfHlC I fill'MJl ILQ Figuur 2 - Voorbeeld uit de Interactieve kiimaatatias voor Bangladesh [2]. bevolking kwetsbaar omdat ze over weinig alternatieven beschikken. Gezamenlijk geven de drie effecten inzicht in de opgaven die ontstaan en bieden ze een startpunt voor het verkennen van adaptatiemaatregelen. In een land waar de verstedelijking nog in rap tempo doorgaat, biedt dit ook inzicht in de (on-) geschiktheid van gebieden voor ontwikkeling. In de interactieve atlas kan de gebruiker zelf combinaties maken van kaartlagen om zo tot inzichten te komen over de opgaven in het gebied. Hoewel je als gebruiker verschillende kaarten en tabbladen kunt aanklikken is het eigenlijk geen GIS. Enkel het voorbereidende werk vindt in GIS plaats: de uiteindelijke Atlas wordt als interactieve PDF opgemaakt in Indesign. Dit gaat ten koste van GIS-functionaliteiten als inzoomen, maar het voordeel hiervan is dat je vrijer bent in het vormgeven van het geheel. Zo kun je eenvoudig toelichtingen, figuren en grafie ken een plek geven. Door met de muis over knoppen te bewegen kunnen scenario's snel worden vergeleken of bepaalde gebieden worden uitgelicht. Het format dwingt ook om selectief te zijn: er is alleen ruimte voor de meest urgente kaarten en een beperkt aantal klimaatscenario's. Waar wij dat als GIS'ers mis schien als beperking zien, maakt dit het juist een interessant en laagdrempelig instrument voor beleidsmakers. Referenties [1] Zie www.bangladeshdeltaplan2100.org [2] Zie ook www.climateadaptationservices.com Arjen Koekoek is werkzaam bij Climate Adaptation Services en bereikbaar via Arjen@dimateadaptationservices.com. Zeer de moeite waard. Veel relatie met De Hol landse Cirkel en Geofort. Mooie oude instrumenten, verwijzing naar Kraijenhoff en zijn landmeetkundige werk aan de waterlinie met mooie kaarten erbij. Alles mooi gepresenteerd in een oud fort. De uitleen van het Kadastermuseum ligt er mooi bij. Zie foto's. Richard Witmer

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 41