Duitsland Hollandse Cirkels in Verslag v 40 I Geo-Info I 2016-2 De Hollandse Cirkel is een instrument waar landmeters vanaf de zeven tiende eeuw mee gewerkt hebben om in het open veld nauwkeurig hoe ken op te meten of uit te zetten. De Hollandse Cirkel is uitgevonden door de landmeter Jan Pieterszoon Dou. Het instrument is door hem beschreven in een boekje uit 1612. In 1988 werd het instrument de naam van een stichting voor de geschiedenis van de geodesie. Er bleven ook in Duitsland exempla ren van het instrument museaal bewaard. 'Theodolite of Dutch Design' D hiBiidimtlïLhH <J¥lï Üti|exiiiEiELZbnini^ WHÜrre jblcksfaczjRchnmg- 5idl£nifcpï- BmtHHtfMn» Mil* AjEiDJabuum tatrolabixim aii VoUkrru ■3*6<£lEia ïtiE Mtïïfêri» i vuiTfi 19-jihmwdrn ölw* ïrtndfr- ff. «0 nrv Dijr>Xhmesarr ïi-ÉDcm. ->wïüii: "'14,00 rbi. Stindtr H I3.r» on. lhiifS«wttMT 10-50 em, Crwldhr 172JB am 9LLe9i£n^43lilKikarpasn Glit fbapHÉMfMNUlfc Hüka Of het door het Engelse begrip 'Dutch Circle Party' komt is onbekend, maar nota bene in Zuid-Afrika heet het instru ment ook anders: "Late 17th Century Theodolite of Dutch Design as used by early surveyors is housed in the National Geo Spatial Office in Mobray, Cape Town." www.commons.wikimedia.org Een Hollandischer Kreis van Petrus a Call (Nijmegen 1676) in het Vermessungstechnisches Museum in Dortmund kreeg aandacht voorop nummer 2011-3 van het tijdschrift De Hollandse Cirkel. De aanlei ding was een donateursexcursie naar dat museum op28juni 2011 (ook verslagen in Geo-lnfo 2011-9.) Naar een daar ook presente Hollandse Cirkel van De Steur (Leiden 'urn 1655') werd slechts in tekst verwezen, want die stond al op hun museale website. Maar er is meer bij de oosterburen. In Jena... Het museum Ernst-Haeckel-HausinJena heeft volgens het portaal www.museen.thueringen.de zelfs een Hollandischer Kreis in - let wel - haar col lectie 'Experimentelle Wissenschaftsgeschichte' (EVVG). De beschrijving: "DerHollandische Kreis steütdie Weiterentwicklung des Astrolabiums dar und dient als geodatisches Messgerat. Das Objekt selbstistaufeinem höizernen Stander angebracht, der durch einen Stab oder Stander zurri Einsatz irn Gelande ausgetauscht werden kann. Aufdern Kompass sind die französischen Abkürzungen der Himmelsrichtungen eingraviert." ...en München Het grote Deutsches Museum in München pronkt op haar website www.deutsches-museum.de nog met een 'Vollkreisinstrument von Franziskus Fiebig, 1. Halfte 17. Jahrhundert', ook met een kompas, maar met verzwijgen van de naam .Hollandischer "Hollandischer Kreis"in Jena (www.museen.thueringen.de). "Hollandischer Kreis" van Petrus a Call, Nijmegen 1676, in Dortmund (foto Adri den Boer).

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 42