Betonnen kolos levert 'Big In opdracht van waterschap Hollandse Delta voert de Combinatie Eiland van Dordrecht een dijkverbeteringproject uit. Één van de objecten die beïnvloed worden door de werkzaamheden is de Kiltunnel. De beheerder van de tunnel, Wegschap Tunnel Dordtse Kil, heeft strikte eisen gesteld aan de mate van deformatie die als acceptabel wordt gezien. De combinatie dient door het aanbrengen van een monitoringssysteem aan te tonen binnen de gestelde grenzen te blijven. 4 Geo-Info I 2016-2 Door Bas van Goor De tunnel bestaat uit afgezonken elementen en is in 1977 voor het verkeer opengesteld. In de loop der jaren heeft al een deformatie plaatsgevonden. De tunnel is van dezelfde constructie als de Vlaketunnel in Zeeland. Één van de elementen van deze tunnel is eind 2010 door een samenloop van omstandighe den 15 cm. omhoog gekomen. Dit heeft geleid tot een lange periode waarin de tunnel niet beschikbaar was en hoge kosten voor het her stel en aanpassing van de constructie van de hele tunnel. Met dit in het achterhoofd en de wetenschap dat de bovengrondse belasting van de Kiltunnel aan de oostelijke ingang zal wijzigen als gevolg van de geplande werk zaamheden, heeft het wegschap besloten om Toerit Kiltunnel met gemonteerde deformatiesensoren. Hoewel Grontmij sinds oktober 2015 onderdeel is geworden van dit grote bedrijf heet zij vanaf 4 april: Sweco. Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water. Met 14.500 medewerkers in Europa, bieden wij onze klanten voor elke situatie de juiste expertise. Wij voe ren jaarlijks projecten uit in 70 landen verspreid over de hele wereld. Sweco is Europa's grootste ingenieursadvies- en architectenbureau, met een omzet van circa 1,7 miljard euro (pro forma 2015) en is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm. I

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Geo-Info | 2016 | | pagina 6