Verscheidene lezers zullen zieh wellicht herinneren dat in 1959 door de Kartografische Sectie is ingesteld een "commissie voor de bestudering van de vakopleiding voor kaarttekenaar en karto- graaf". Deze commissie bestaat op het ogenblik uit de heren M.J.J.Flink (voorzitter)M, de Smit (secretaris)J.Ooms en J.Pasman, terwijl voordien lid zijn geweest E.G.Messen, F.G.C.Rothuizen en J.Schokkenkamp. Deze commissie, die veel actiever geweest is dan u denkt, heeft thans twee belangrijke gedeelten van haar werkzaamheden klaar. Ten eerste een oriSnterende enqu§te betreffende de in Nederland bestaande situatie (1959~6o), en ten tweede het vastleggen van haar denkbeeiden in een studieprogramma. Dit plan wordt u hierbij voorgelegd, met het dringend verzoek het zeer kritisch te bekijken en uw bevindingen - kritiek of aanvullingen of bevreemding - mede te delen aan de secretaris van de commissie, M, de Smit, 124 Laan van Poot« den Haag; tel. 330.385 thuis, 183.369 bureau. De commissie stelt voor een opleiding in drie afdelingen, te wetens I Kaarttekenaar, II Kartograaf, topografische en geografische richting, en III Kartograaf, landmeetkundige richting. De plannen voor deze drie afdelingen zijn als volgt: I Kaarttekenaar Gewenste vooropleiding s Mulo a of b of hieraan gelijk te stellen opleiding. 1. Inleiding tot de theoretische kartografies a. Enkele belangrijke feiten uit de geschiedenis van de kartografie. b. Afmetingen van de aarde, geografisch coördinatenstelsel schaal, enige oriSnterende kennis ten aanzien van kaart- projecties, c. Kennis van kaartelementen, kaartlezen (kaartinterpretatie)

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1961 | | pagina 3