d. Kaartsoorten en hun functies. e, Enige kennis van het generaliseren. 2. Kennis van de meest voorkomende teken- en graveermaterialen; Potloden, pennen, graveergereedschap, penseien, Schablonen, driehoeken, inkten, verven, kleefstoffen, radeernaalden, papier- en plastictekeningdragersgraveerlagen, steen, zink, glas enz, 3. Vaardigheid in het tekenen, inkten en graveren van kaarten op verschillende schalen en materialen; Tekenen, inkten, graveren en kleuren van technische, topogra- fische en geografische kaarten, kaarten voor bijzondere doel- einden. 4. Vaardigheid in het maken en plaatsen van kaartschrift met de hand en längs mechanische weg? Voorwaarden waaraan de plaatsing van het schrift moet voldoen. Het kunnen tekenen van verschillende soorten schrift met de hand en Schablonen. Het monteren van mechanisch vervaardigd schrift, 5. Enig inzicht en enige vaardigheid in het voorstellen van terreinreligf volgens de z.g, schrapjesmethodede schaduwe- ringsmethode en in kleur op papier. 6. Enige oriönterende kennis ten aanzien van draktechnieken, fotografische reproductiemethoden, kopieermethoden, fotolitho- grafische methoden, 7. Enige oriSnterende kennis van landmeetkundige begrippen en kaarteringsmethoden, met inbegrip van de betekenis van de luchtfoto, 8. Kennis van de topografie van Nederland en enige ori'dnterende kennis van de topografie van de rest van de aarde. 9. Enige oriönterende kennis van de geografie en de geologie. De commissie meent dat personen die bovenvermelde studie met goed gevolg hebben be'eindigd bij nagenoeg alle kartografische instellingen direkt als een volledige kracht tewerk kunnen wor den gesteld. II Kartograaf topografische en geografische richting

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1961 | | pagina 4