10, Vaardigheid in het voorstellen van terreinreligf volgens de z.g, schrapjesmethode, de schaduweringsmethode en in kleur op papier. 11. Vormgeving aan kaartinhoud en van kaartbeeld. III Kartograaf landmeetkundige richting Vooropleiding: vereist Mulo b of hieraan gelijk te stellen op- leiding, gewenst HBS b of hieraan gelijk te stellen opleiding. 1, Inleiding tot de theoretische kartografie; a, Enkele belangrijke feiten uit de geschiedenis van de kartografie, in het bijzonder van de kartografie van Nederland, b, Afmetingen van de aarde, geografisch coördinatenstelsel, schaal, enige orienterende kennis ten aanzien van afbeel- dingsleer.(tabellen afleiden). c, Kennis van de kaartelementen, kaartlezen (kaartinter- pretatie) d, Kaartsoorten en hun functies. e, Enige kennis van het generaliseren. 2, Theoretische kennis van landmeetkunde Veelhoeksmeting, detailmeting, tachymetrie, cirkelhogen, overgangsbogen, waterpassing en landmeetkundige instrumenten 3, Theoretische kennis van de fotogrammetrische methoden en in strumenten en van het kiezen, signaleren en bepalen van pas- punten, Eenvoudige fotointerpretatie. 4, Theoretische kennis van druktechnieken, fotografische repro- ductiemethoden, kopieermethoden, fotolithografische methoden 5, Betekenis, doel en inrichting van het Kadaster, Het N.A.P. De Rijksdriehoeksmeting. 6, Kennis van de meest voorkomende teken— en graveermaterialens potloden, pennen, graveergereedschap, penseien, Schablonen, driehoeken, inkten, verven, kleefStoffen, radeernaalden, papier— en plastictekeningdragers, graveerlagen, steen, zink glas enz, 7Vaardigheid in het tekenen, inkten en graveren van kaarten op verschilfende schalen en materialens

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1961 | | pagina 6