Tekenen, inkten, graveren en kleuren van technische, topo- grafische en geografische kaarten, kaarten voor bijzondere doeleinden. 8, Vaardigheid in het maken en plaatsen van kaartschrift met de hand en längs mechanische weg; Voorwaarden waaraan de plaatsing van het schrift moet voldoen. Het kunnen tekenen van verschillende soorten schrift met de hand en met Schablonen. Het monteren van mechanisch vervaardigd schrift. 9. Enige vaardigheid in het voorstellen van terreinreligf vol- gens de z.g, schrapjesmethodede schaduweringsmethode en in kleur op papier. 10. Kaarteren op elke gewenste schaal uit gegevens van alle voor- komende terrestrische metingen. Kennis van de kaarterings- instrumenten. 11. Berekenen en vereffenen van een doorgaande waterpassing en het berekenen en construeren van dwars- en lengteprofielen. Berekenen en vereffenen van een vlaktewaterpassing (z.g. poolcoördinatenmethode) 12. Grootteberekening: Vaardigheid in het berekenen van grootten volgens de numerie- ke, de grafische en de grafisch-numerieke methode, 13. Landmeetkundige berekeningen; Argumenten, afstanden, coördinaten uit argument en afstand. Gelijkvormigheidstransformatie; meetpunten. Snijpunten van rechten en cirkels; veelhoekspunten. Overgangen en bogen. De commissie ziet in deze programma's een voorlopig resultaat van haar werkzaamheden. Zij is er zieh zeer wel van bewust dat verschillende collega's afwijkende meningen en denkbeeiden over deze zaken zullen hebben, Zij vraagt nogmaals dringend alle op- en aanmerkingen aan haar kenbaar te willen muKen. Ook uw even- tuele instemming zal zij gaarne vernemen. Uw reakties kunt u dus sturen, of zelfs telefonisch mededelen, aan M. de Smit. 124 Laan van Poot, den Haag. De commissie wijst er met nadruk op dat zij eerst dan een defi- tief programma kan samenstellen, wanneer zij een volledig beeld heeft gekregen van uw aller inzichten en meningen op dit gebied.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1961 | | pagina 7