- 12 - Namen en adressen van leden. In de bijgevoegde lijst zijn bijeengebracht de namen en adressen van de leden der kartografische sectie van het K.N.AoG. zoals deze aan de sekretaris bekend waren op 1 december 1961- Aangezien het mogelijk, ja bijna zeker is, dat er in deze lijst vergissingen voorkomen, vragen wij u dringend fouten in naam, voorletters, titels, adressen, even te berichten aan de sekretaris, Ir„ C. Koeman, Park Arenberg 71, De Bilto Ook eventuele latere adresveranderingen sture men naar dit adres. Er zijn op het ogenblik 197 leden, waarvan 24 institutionele leden. Nieuwe leden zullen voortaan in het Kaartbulletin worden bekend gemaakt

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1961 | | pagina 13