KAARTBULLETIN no. 2 december 1961 uitgegeven vanwege de Kartografische Sectie van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap redaktie-adres drs. J.E. Romein, Groet, Hargergat 4» pag. 4 Corresoondenten pag. 2 Kartografische studiedagen 1962 pag. 2 Correspondenten schri.iven s pago 5 DE GROTE WKRELDATLAS Een Amerikaan over kaartschrif-t- ja£„ 5 HET BELANG VAN KAARTSCHRIET pag. 7 Namen en adressen van leden pago 12 LEDENLIJST (afzonderlijk)

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1961 | | pagina 1