Geachte lezer en lezeres, Dit isvrijwel op de afgesproken tijd, het tweede kaartbulle- tin. De vele aangename, ja hartverwarmende reakties op het verschijnen van het eerste bulletin zijn bij het maken van het tweede een prikkel geweest. Correspondenten. Wij zijn bezig bij de belangrijke kartografische instituten in Nederland, en wellicht ook in Belgie, "correspondenten" aan te stellen teneinde beter op de hoogte te blijven van persoonlijk en kartografisch nieuws ter plaatse voorzover dit de lezers zal kunnen interesseren. Wij hebben hiervoor al de medewerking verkregen, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn, van de heren alfabetisch) J.A. Abrahamse (J.B. Wolters, Groningen), Aart Karssen (Bureau Atlas Nederland, Den Haag), Ir. J. van der Kley (Waterstaat, dir. alg. dienst en waterhuishouding, Den Haag), A. Ras (Topografische Dienst, Delft), en A.H. Verroen (n.v. Cartografisch Insti- tuut Bootsma, Den Haag). Dat is natuurlijk nog niet genoeg. Maar dit is het begin. Bij het verschijnen van het volgende kaartbulletin hoop ik er tenminste weer vijf correspondenten bij te hebben. J.E. Romein, redakteur. Kartografische studiedagen 1962. naam s kaartschrift en kaartbelettering plaats Evert Kupersoord, Amersfoort tijd s van 9 april des avonds tot 12 april des middags algemene inleidingen en instruktie de heer G. Pöhlmann, chef van de afd. kartografie van Mairs Geographischer Verlag algemene leiding Ir. C. Koeman tentoonstelling s J.E. Romein e.a. en verder verschillende voordrachten en demonstraties Voor wie enigszins op de hoogte is, behoeven noch de studie dagen of het Evert Kupersoord, noch de heer Pöhlmann enige aanbeveling, Het aantal deelnemers wordt, zoals u wellicht weet, opzettelijk beperkt tot ca. 45- leden ontvangen binnenkort nader bericht over deze studie dagen die o.i. weer bizonder aantrekkelijk en interessant beloven te wor den.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1961 | | pagina 2