- 4 - DE GROTE WERELDATLAS Uitgever J.B. Wolters, Groningen; bewerkers Dr. F.J. Ormeling; honderdvier blz. kaarten in achtkleurendruk; ca. 150 hlz. register met meer dan 130.000 namen; formaat: 24 x 32 cm.; prijss f. 57»50 Ret lanceren van de Grote Wereldatlas in de kartografisch- geografisclie ruimte is een evenement in Nederland. Het gebeurt namelijk niet zo vaak dat er een wereldatlas van deze omvang van de grond af nieuw opgebouwd wordt met behulp van de nieuwste gegevens. Deze atlas is een nederlandse licentie-uitgave van de Grosser Bertelsmann Weltatlas en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Kartographisches Institut van C. Bertelsmann Verlag, onder leiding van Dr. W. Bormann, en het Cartografisch Instituut van J.B. Wolters, onder leiding van Dr. Orme ling. Naast een nederlandse en een duitse editie wordt er tevens een deense, finse, noorse, spaanse, zweedse uitgegeven, en binnenkort 00k een franse. De Grote Wereldatlas is, naar voorbeeld van de vooroorlogse grote handatlassen van Stieler en Andree, in de eerste plaats bedoeld als opzoekatlas en naslagwerk. Dit blijkt onder meer uit de zeer vele namen, die echter niet zoals bij de Stieler het kaartbeeld vertroebelen door de zgn. lettersluierHet merendeel van de kaarten heeft een fysisch-geogra- fische ondergrond (91 kaartbladen)Deze kaarten zijn voorzien van een bergtekening van de hand van de 00k in Nederland al zo bekende Dr. F. Holzel. Deze tekening heeft de steun van zeventien hoogtetinten te land en ter zee. Er zijn tien bladen gewijd aan staatkundige kaarten, te weten s de Aarde, 1s75 Europa, 1:15 m.Azie, Afrika, Noordamerika, Zuidamerika alle 1:30 m. Twee kaartbladen zijn gebruikt voor de enige thematische kaart, de Aarde economisch. Het merendeel der kaarten is dubbelbladig (formaat van 48 x 32 cm.), waarbij door de moderne bindwijze de kaart in het midden niet onderbroken wordt. Een van de vele Verdiensten van deze atlas is, dat hij inter- nationaal is in die zin dat alle aardrijkskundige namen zijn weergegeven in de officiele landstalen, waar nodig in een internationaal gebruikelijke spelling. De weergeving van aardrijkskundige namen is altijd een van de grote problemen der atlasredactie. In 1871 al werd door het eerste inter nationale geografisch kongres, in Antwerpen, aangeraden de nationale namen en naamsvormen der landen te eerbiedigen als kartografische feiten. Toch heeft het nog ca. negentig jaar moeten duren eer dit werkelijk geheuren zou

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1961 | | pagina 4