- 7 - heel behoorlijk weer, maar zij is niet altijd letterlijk (wat dat ook betekenen mag). Op enkele plaatsen zijn, zonder overleg met de auteur, kleine zinnen weggelaten; dit is aangegeven door in de tekst. In The look of maps (105 blz., 2,75 dollar) staan, behalve het hier vertaaldes The importance of lettering, nog twee andere essays over kaartlettering, te wetens The style of lettering, ens The employment of lettering. Wij hopen de vertaling van althans een van deze twee in het volgende bulletin te kunnen plaatsen. HET BELANG V A N KAARTSCHRIET door Arthur H. Robinson Vrijwel alle kaarten bevatten schrift. Toch zijn weinig kar- tografen helemaal gelukkig met dit feit. En het schrift van een kaart is, met de kleur, dikwijls onderwerp van kritiek. Het is bij voorbeeld te groot, te klein, lelijk, gebrekkig getekend, te vet, te licht, niet goed gedrukt, enz.enz. Deze, men zou willen zeggen, bijna principieel af- wijzende houding is een merkwaardig verschijnsel dat men niet aantreft ten aanzien van vele andere kaartelementen en kaarttechnieken. Projekties bij voorbeeld zijn een altijd aanwezig probleem voor de kartograaf, maar ik heb nog nooit iemand hören verteilen dat de ideale kaart er een zonder projektie zou zijn. Een van de voornaamste kartografen van de Verenigde Staten heeft deze kwestie heel duidelijke onder woorden gebracht als hij schrijft "De belettering is een van de moeilijkste vraagstukken in de kartografie. Het wezen van dit vraagstuk schuilt hierin, dat de belettering geen plaats heeft gevonden in de gebruikelijke definitites van een kaart als "beeld van de aarde". Maar het kaartschrift is een onvermijdelijke aanvulling van dit beeld, ter identificering van de aardrijkskundige bizonderheden. Door hun aantal bedekken de namen vele belangrijke elemen- ten van het eigenlijke landschap, en verhinderen de lezer de kaart te zien als een afbeelding van de aarde. Op kleinschalige kaarten bedekken stedenamen dikwijls honderden kilometers land, zelfs in de kleinst lees bare letter. Het aanbrengen van zo'n naam op een niet al te hinderlijke plaats is voor de kartograaf vaak een bijna onmogelijke opgave. De belet tering is altijd de voornaamste hindernis geweest op de weg naar een ex-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1961 | | pagina 8