DPI X 1 1 KAARTBULLETIN no. 3 april 1962 uitgegeven vanwege de Kartografisehe Sectie van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap redaktie-adres drs. J.E. Romein, Groet, Hargergat 4. Nieuwe leden en adressen pag. 2 Correspondenten schri.ivens pag. 3 JAbrahamse pag. 3 A.H. Verroen pag, 4 A. Ras pag. 5 HET IN KAART BEENGEN VAN EEN GEBIED pag. 7

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1962 | | pagina 1