de projecten moet besteden waarvoor de kaarten worden gebruikt. Het kostenaspect is echter ook bij kaartproduktie erg belangrijk. Het feit dat men gebruik kan maken van reeds beschikbaar foto- en coör- dinatenmateriaal is een groot voordeel om zo economisch mogelijk te kunnen produceren. Voorlopige ramingen hebben uitgewezen, dat het mogelijk is om bromide-afdrukken van fotokaarten te vervaardi- gen voor een bedrag van globaal 4x de prijs van een topografische kaart, terwijl een in offset gedrukte fotokaart globaal 2x de prijs van een topografische kaart zou moeten kosten. Uiteraard is dit alleen mogelijk als een produktie van enkele honderden stuks per fotokaartblad gewaarborgd zou zijnHogere oplagen zouden op deze bedragen nog belangrijke reducties in prijs kunnen bewerkstelligen. De Werkgroep voor Kaartreproduktie meent dat een start van fotokaartenvervaardiging gezien de uitkomsten van de enquete alleszins gerechtvaardigd isNatuurlijk is daarvoor nog veel overleg noodzakelijk, doch het lijkt wellicht het gunstigst om met een klein proefgebied te beginnen. Om de lezer een indruk te geven hoe een fotokaart er uit zou kunnen gaan zien, is als bijlage bij dit verslag een voorbeeld van een fotokaart bijgevoegd. Het is een beeld van het oostelijke deel van het topografische blad op de schaal 1:10. 000, no 44 H Zuid. De gegevens vermeld in de marge van dit fotokaartblad kunnen uiteraard nog naar behoefte worden aangevuld. Zo zou, indien tot definitieve uitvoering zou kunnen worden overgegaan, kunnen worden overwogen of een eenvoudige interpretatiesleutel voor de gebruikers nuttig zou zijn. Tevens kan dan worden besproken of het geven van de randbeschrijving in twee talen gewenst is e.d. De ingesloten fotokaart moet gezien worden als een eerste ontwerp. De kaart is geheel vervaardigd door de Topografische Dienst te Delft. Liter atuur 1Proceedings of the International Symposium on Photomaps and OrthophotomapsCanadian Sur- veyor, Vol. XXII, 1968, no.l. 2. L.van Zuylen, Production of photomaps British Cartographic Journal. Vol.6, 1969, no.2, blz. 92 e.v. 3. R. Förstner en J. Hothmer, Aerophotographic maps for the establishment of a cadastre in developing countriesFIGXIIIth Int. Congress, Wiesbaden 1-10 sept. 1971. 4. F. Ackermann en R. Bettin, Überprüfung einer grossmasstäbigen Orthophotokarte. Bildmes sung und Luftbildwesen, 1969, no.5, blz. 186 e.v. 5. F.Jonasson, Die ökonomische Karte 110. 000 von Schweden. Bildmessung und Luftbildwesen, 1965, no.33, blz. 157 e.v. 6. D.Stiefel, Cadastral photomaps for the issu- ance of "land-titles" as a base map for agri- cultural development in the Kingdom of Thai land. FIG XHIth Int. Congress, Wiesbaden 1-10 sept. 1971. 7EStrobel, Erfahrungen mit dem Orthophoto bei der Fortführung der Topographische Karte 1:25.000. Bildmessung und Luftbildwesen, 1969, no.5, blz. 197 e.v. 8. F.Voss, Anwendungsmöglichkeiten von Luft bildkarten für die Forstwirtschaft in Nordrhein- Westfalen. Bildmessung und Luftbildwesen, 1969, no.5, blz. 203 e.v. 9. J.Visser en L.van Zuylen, Orthophotos at ITC, ITC publication A41/42, 1968. 10. L.van Zuylen, Experimental Orthophotomap of Camp Fortune Skiing Area of Gatineau Park. British Cartographic Journal. Vol.5, 1968, no.2, blz. 157. 11. W. A. Brucklacher, Rationalisierung der Kar tenherstellung durch Umstellung auf Photokar ten. Kartographische Nachrichten. 17e Jg. 1967, no.4, blz. 109 e.v. 12. R.Schweissthal, Grundlagen, Bearbeitung und Herstellung grossmasstäbiger Luftbildkarten. Dissertatie Techn.Hochschule, Hannover, 1967. 13. T.J.Blachut, Mapping and photo-interpretation System based on stereo-orthophotosPublica tion of National Research Council, Ottawa, Juni 1971. 14. W. Brucklacher, Zur Frage des optimalen Bild masstabes bei der Herstellung von Orthophoto- karten. Bildmessung und Luftbildwesen 1970, nr.3, pp. 188-193. 15ZDubuisson, Integration des orthophotoplans dans la photogrammetrie cartographique. Canadian Surveyor 1968, pp. 135-144. 16. A. D. N. Fernando, Mosaics, their precision and use in the production of integrated aerial survey mapsProceedings of the Toulouse Conference, Unesco, Paris 1968, pp.439-443. 17. E.Gigas, Automated construction of variable scale series of Charts by use of orthophotomaps. Canadian Surveyor 1968, pp. 65-74. KB 32 23

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 25