KAARTBULLETIN 32 april 19 73 INHOUD UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN blz. 2 BERICHTEN blz. 2 VERSCHILLENDE SYSTEMEN VAN GEOMORFOLOGISCHE DETAILKARTERING (schaal 1 25000) door H. J. van Dorsser en A.I. Salomg blz. 8 MILIEUVERVUILING EN DE BIJDRAGE DAARIN VAN DE GRAFISCHE INDUSTRIE (II) door F. J. van der Winden blz. 10 ZOKANHET... MAAR ZO KAN HET OOK blz. 14 ONDERZOEK NAAR EEN EVENTUELE BEHOEFTE AAN FOTOKAARTEN door ir. L. van Zuylen blz. 17 BERICHTEN GROOTSCHALIGE BASISKAART blz. 24 Kaartbulletin is een onregelmatig verschonende uitgave van de Kartografische Sectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. redaktie: A.J. Karssen, A. Ras, A.H. Verroen redaktieadresA.H. Verroen, Gijsbrecht van Nijenrodestraat 163, Breukelen, gironr. 143234 losse nummers: f 2, 50, aanvragen bij het redaktieadres leden-administratie: drs. G.F. Willems, secr. van de KartogrSectie, Zichtenburglaan 52, Den Haag lidmaatschap Kartogr. Sectie: f 20, - p.j.inst.leden f 55, reductie voor Studenten en KNAG-leden kontributie Kartogr. Sectie: gironr. 13315, t.n.v. KNAG-Amsterdam losse nummers van Kartografie (overdruk uit Geografisch Tijdschrift) aanvragen bij de secretaris

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 3