Technische Hogeschool Delft De onderafdeling der Geodesie zoekt een WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER OF MEDEWERKSTER LEDENLIJST Er bestaan plannen om binnenkort met een geheel bijgewerkte nieuwe ledenlijst te komen, waarin alle mutaties verwerkt zullen zijn, zodat wij de bekende opgave van de wijzigingen deze keer overbodig achten Het aantal wijzigingen op de ledenlijst is namelijk nogal groot: 45 nieuwe leden traden toe, 21 leden verhuisden en 20 leden bleven niet langer lid, zodat de stand momenteel is362 persoonlijke leden, 58 institutionele leden en 15 abonne's op Kaartbul- letin voor kartografie. TAAK 1wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de moderne kartografie, hierbij inbegrepen de automatisering, 2. het geven van onderwijs op deze terreinen, 3het volgen van de ontwikkeling van de kartografie in binnen- en buitenland, 4het bijhouden van de kartografische bibliotheek en de kaartverzameling Een en ander in overleg met de lektor voor kartografie, maar met een grote mate van zelfstandig- heid. VERLANGD WORDEN 1een adequate akademische opleiding, 2. aktieve belangstelling voor de kaart als grafisch kommunikatiemiddel, en voor moderne kartografische techniek, 3een meer dan middelmatige begaafdheid in het les geven aan kleine groepen Studenten, 4. voldoende wiskundige kennis voor z elf standig kontakt met computerdeskundigen ten behoeve van kartografische automatisering. Technische, redaktionele of tekenervaring strekt tot aanbeveling. INLICHTINGEN, SALARIS EN AANMELDING Voor nadere gegevens J. Romein, Laboratorium voor geodesie, Kanaalweg 4, Delft, telefoon thuis 02209-2392, 's avonds 8-10 uur. Aanstelling en bezoldiging volgens Rijksregeling zal geschieden in het rangenstelsel der wetenschap- pelijke medewerkers (maximum te bereiken salaris f 4.453, bruto per maand)AOW.-premie komt voor rekening van de Technische Hogeschool. Directe opneming in welvaartsvast pensioenfonds. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd van de Centrale Personeelsdienst, Julianalaan 134 te Delft, onder vermelding van nr. GEO 7305/2878 in de rechterbovenhoek van de brief. 6 KB 32

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 8