7 lessen 9 lessen 10lessen 3 lessen 3 lessen In het theoretisch gedeelte wordt onderwijs gegeven in de vakken: kennis van gereedschappen en materialen 4 lessen landmeetkunde geografie kartografie kaartreproductie automatisering in de kartografie In het praktisch gedeelte wordt onderwijs gegeven in: het tekenen van letters het vervaardigen van kartografische modelten het tekenen, graveren en generaliseren van kaarten het gebruik van kaarten Het praktisch gedeelte vormt het grootste deel van de cursus en omvat in totaal 55 lessen. Een theorieles omvat meestal 10 20 bladzijden, een praktische les bestaat als regel uit een te tekenen kaartfragment met een verklärende tekst van 1 2 bladzijden. Verondersteld wordt dat voor iemand die een normale dagtaak heeft en in een gemiddeld tempo studeert, het volgen van de cursus ongeveer 2 jaar zal duren, wat dus neer komt op ongeveer 1 les per week. Het vinden van auteurs die bereid waren om aan de tot standkoming van de verschillende lessen hun mede- werking te verlenen, heeft door verschillende oorzaken nogal wat moeite en tijd gekost. Dankzij de bereid- willigheid van enkele leden van de Redactie-Commissie om -ondanks een dikwijls overvolle dagtaak- een deel van de te schrijven lessen voor hun rekening te nemen, is het uiteindelijk gelukt de volgende bezetting voor de verschillende vakken te vinden IngDBloeme landmeetkunde A Bus tekenen van kleinschalige (atlas)käarten De lessen over "kennis van tekengereedschappen en -materialen" zijn -enkele jaren nadat wijlen de heer Flink die had geschreven- door de heer Ing. S.C.Hoos van de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van tekenmaterialen, terwijl deze lessen - evenals de lessen over het tekenen van grootschalige kaarten- door de heer A.Ras van de Topografische Dienst in de door PBNA gewenste vorm zijn gebracht Het contact met PBNA is van het begin af zakelijk en prettig geweest. Van de ervaring van dit instituut op het terrein van schriftelijk onderwijs is verschillende keren een dankbaar gebruik gemaakt! Ing. M.J.J. Flink (t) kennis van tekengereedschappen en -materialen, tekenen van groot schalige kaarten tekenen van middelschalige (topografische) kaarten geografie, kaartgebruik, 1 les kartografie geografie, kaartgebruik kartografie tekenen en generaliseren van middelschalige (topografische) kaarten; ontwerpen van stadsplattegrond en autokaart automatisering in de kartografie tekenen en graveren van stadskaarten kaartreproductie J.AFrumeau Dr sP.W. Geudeke DrsFJOrmeling Dr. J.J.C. Piket ARas Ir. H.Rietveld A HVerroen Ir. L.van Zuylen 10 KB 33

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 12