kartografie Doel en betekenis van de kartografie. Behandeling van verschillende kaartelementen en kaartsoortenHoog- te- en reliefvoorStelling. Bespreking van enkele geografische aspecten van het generaliseren Enkele onderwerpen der wiskundige aardrijkskundeDe betekenis van de kaartschaal in verband met het doel van de kaart Behandeling van enkele kaartprojeeties en de verschillende vervormingen die daarbij op kunnen treden. Geschiedenis van de kartografie, in het bijzonder die van Nederland. Behandeling van een aantal atlaskaarten (speciaal uit de Bosatlas) Bespreking van enkele bijzondere kaarten. Het ontwerpen van een kaart. kaartreproduktie Behandeling van verschillende kopieermethoden De toepassing van fotografie bij kaartreproduktie. Het aanbrengen van schritt en Symbolen op kaarten Het drukken van kaarten met een- en meerkleuren persen. automatisering in de kartografie: rekenhulpmiddelen (handrekenen, rekentafels, rekenmachines) De Computer (onderdelen, codes, informatiedragers, het geheugen, invoer- en uitvoer-apparatuur) toepas sing van de Computer in de landmeetkunde Verschillende typen tekenmachines en hun toepassing. Körte behandeling van enkele typen coördinatenlezers Toepassing van automatisering in de toekomst. In het praktische gedeelte leert de cursist onder meer Het tekenen van verschillende soorten letters (recht, cursief, draad-, kapitaal, onderkast) in verschillende grootte, zowel met potlood als inkt Oefenen in het maken van verschillende modellen (o.a. kleurmodel), het tekenen van o.a. een graadnet, Symbolen, hoogtelijnen en een schaduweringsmodel Oefenen in het gebruik van plakrasters, het vervaardigen van een schriftmontage, het samenstellen van een eenvoudige lay-out. Het op verschillende tekeningdragers met verschillende tekenmaterialen tekenen van grootschalige, midden- schalige en kleinschalige kaarten, alsook het vervaardigen van de verschillende deeltekeningen waaruit een kaart kan zijn opgebouwd. Het graveren met verschillende naalden op een aangebrachte gids Het generaliseren van een fragment van een middelschalige en kleinschalige kaart Het ontwerpen van een fragment van o.a. een stadsplattegrond en een autokaart. Het vergroten en verkleinen van kaarten, o.a. met reductiepasser en pantograaf. De lessen over kaartgebruik behandelen ondermeer Het lezen en interpreteren van topografische kaarten. Het interpreteren van thematische kaarten (speciaal atlaskaarten) 12 KB 33

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 14