- nun UITSLAG TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN VAN 29-11-1972 IN UTRECHT WEERGEGEVEN VOLGENS VERSCHILLENDE METHODEN 1Basismateriaal 2. Synthese van de uitslag op stemdistrictsniveau 3. Anamorfose Synthese op wijkniveau 4.Staafdiagram PvdA ID66 PPR KVP ARP CHU WD DS70 PSP CPN 8. Anamorfose II 5. Overzichtskaart Utrecht 6.Computer choropleeth 7. Anamorfose I Schaal van de overzichtskaart 1:80000 dis- PvdA KVP WD ARP D66 CHU DS70 CPN SGP PPR GPV PSP DMP NMP BP RKPN trict 161 432 100 30 24 48 18 22 96 0 38 9 18 0 0 20 7 147 372 132 62 69 58 20 27 47 10 62 11 17 6 1 6 4 149 401 124 41 55 49 19 28 56 7 57 5 13 10 1 19 13 51 381 131 51 77 40 16 37 46 9 48 4 12 1 2 11 10 50 367 96 69 91 51 23 42 53 2 79 6 14 3 5 10 5 163 278 121 91 53 33 5 43 50 1 52 6 12 3 1 18 10 86 89 81 195 83 19 44 88 6 11 63 22 20 5 1 6 6 160 461 74 36 23 29 10 15 92 3 34 1 14 1 5 18 5 148 595 50 42 36 42 12 46 60 3 30 4 13 3 0 9 2 153 417 82 43 139 51 56 34 36 11 57 43 13 2 3 13 1 98 418 117 59 25 43 21 26 61 7 45 6 12 8 5 4 5 76 243 114 96 127 55 48 36 27 7 79 13 9 5 I 7 8 75 243 110 136 77 28 49 82 19 7 51 30 10 3 2 13 19 77 218 240 130 52 62 12 77 31 5 109 13 17 2 3 13 16 106 368 148 94 60 55 40 49 41 19 83 11 29 J 0 13 5 64 334 127 97 76 49 31 37 55 8 81 9 14 8 6 9 6 46 265 14 90 60 34 19 51 38 1 65 11 14 11 5 10 13 138 466 38 39 27 40 18 25 84 4 48 12 16 8 5 16 12 101 305 183 78 63 35 28 28 59 5 47 12 21 11 2 16 8 139 482 127 45 20 47 13 32 93 10 40 6 16 1 6 32 1 104 364 136 67 36 46 19 39 71 13 41 15 8 6 2 11 8 156 291 116 149 82 48 45 64 26 4 71 8 18 4 1 5 2 25 146 90 290 55 58 16 82 23 4 143 18 55 3 0 1 5 31 240 103 198 72 54 43 54 44 17 152 10 44 14 4 11 8 150 367 137 74 62 22 38 39 53 9 50 10 11 8 4 4 9 152 479 107 73 89 54 42 33 51 7 57 13 8 I 2 10 6 176 389 121 69 66 29 29 51 50 16 49 15 15 2 1 8 14 91 235 169 220 102 53 41 101 6 9 81 20 20 4 0 4 16 87 87 140 271 88 23 33 96 9 2 80 15 17 14 3 5 8 2 135 82 261 33 41 19 79 25 4 115 8 51 11 1 9 8 171 290 153 104 63 66 29 66 32 13 78 13 19 10 3 8 11 144 439 112 31 26 31 6 12 91 0 34 4 10 3 4 11 6 122 153 165 155 107 30 48 100 9 10 91 25 22 1 0 4 7 181 250 114 228 41 64 18 89 30 7 101 18 27 2 2 10 6 126 94 121 352 120 52 44 145 4 12 84 22 21 3 1 1 8 Proeve van de gegevens verstrelct door het Statistisch Bureau van de Gemeente Utrecht Afwijkingen per stemdistrict van het gemiddeld stemgedrag in de gemeente Utrecht Progressieve voorkeur Proaressief—confessionele voonceur Confessionele voorkeur Progressief—liberale voorkeur Liberale voorkeur Liberaal—confessionele voorkeur Gemiddeld stemgedrag Parken, indusfrieterreinen, etc. Afwijkingen per wijk van het gemiddeld stemgedrag in de gemeente Utrecht Progressieve voorkeur Progressief—confessionele voorkeur Confessionele voorkeur Progressief—liberale voorkeur Liberaal—confessionele voorkeur Gemiddeld stemgedrag Hetoppervlak van de wijken is proportioneel met het aantal kiesgerechtigden in de betreffende wijken 20 - 30 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - j Overigen Percentage van de in totaal uitgebrachte geldigesten KANALEN- EILAND Aandeel per wijk in resp. hettotaal aantal kiesgerechtigden en het totaal aantal W D-stemmers in Utrecht O- 1% van hettotaal aantal kiesgerechtigden in Utrecht Het oppervlak van de omlijnde zeshoeken is proportioneel m in de betreffende wijken Voor verklaring der nummers zie de overzichtskaart ^B| 1 van het lotaal aantal uitgebrachte geldige stemmen "ligp-r Qp je VVD in Utrecht. het aantal kiesgerechtigden Geografisch Instituut R.U. Utrecht Percentage stemmen uitgebracht op de VVD per stemdistrict Percentage per wijk uitgebrachte stemmen op de VVD Vervaardigd tijdens practicum Thematische Kartografie 1972/1973 doon P.ferculo, J. Clausman, AAvan Dongen, W.J.MHoogendoorn-Beks, G.H.Huygen, GW.J.van Omme F.J.Ormel/ng, A.HfcUijken A.J.Will,es M.m.v. HJ. van Heisdingen en mej.T.A. Pool van het Acodemisch Computer Centrum Utrecht Druk: ITC. Enschede Gemeentegrens Wijkgrens Bebouwing Industrieterrein fl«9««6«€e6«BRBh 5-9,9% 10-14,9% 15-19,9% 20-24,9% Het oppervlak van de wijken is proportioneel met het aantal kiesgerechtigden in de betreffende wijken 4,3—9,6 18/6—21,5 j Parken, indusfrieterreinen, etc. 9,7-13,7 21,6-32,1 Stemdistrictsgrens tHtH 14'1"18'4 32,3-50,4 Detail van een kaart over het percentage uitgebrachte stemmen op de VVD per stemdistrict +4+++++++++«®«®®+

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 29