VERSLAG STUDIEDAGEN, APRIL 1973*) A.J.Karssen De studiedagen van de Kartografische Sectie zijn dit jaar gehouden in het Conferentieoord De Bosrand in Ede, van dinsdag 3 april tot en met vrijdag 6 aprilHet onderwerp was Driedimensionale Karto- g r a f i e Aangezien een kaart een plat vlak is (twee dimensies) is het slechts mogelijk de hoogte (derde dimensie) door middel van 'kunstgrepen' uit te beeiden. Enkele van deze kunstgrepen werden tijdens de stu diedagen onder de loupe genomen en door de ruim 50 deelnemers eigenhändig beoefend. De buitengewone ledenvergadering, dinsdag 3 april De studiedagen werden voorafgegaan door een buitengewone ledenvergadering, noodzakelijk geworden door het tussentijds aftreden van de penningmeester, de heer R. J.M. J.Bertrand. De kascommissie (Bos en Karssen) moest enig voorbehoud maken in verband met de enigszins ondoorzichtige financiele situatie van de contributie-ontvangsten bij het KNAG. Als nieuwe penningmeester werd drs.E.S.Bos (ITC, Enschede) geko- zenHij beloofde een en ander nader uit te diepen en zo nodig te reorganiserenDe vergadering benoemde de heren T.H.C. Vos en A. J.Karssen in de nieuwe kascommissie. 's-Avonds serveerde drs.J.R.de Groot, medewerker van het Arnhems Gemeentemuseum, de deelnemers een serie verrukkelijke lichtbeeiden van nederlandse landschapsschilderijen. Het was boeiend, om in woord en beeld te volgen hoe de schilders van deze landschappen gedurende vier eeuwen elk hun onderwerp op een andere wijze benaderden en beleefden. Perspec tief en blokdiagrammen tekenen Woensdagmorgen ging de heer Tjomme de Vries er meteen hard tegen aan. Met een snelle, maar wel zeer indringende, inleiding over perspectief tekenen lukte het hem om alle deelnemers een kaart op schaal 1 2000 in perspectief te laten hertekenen. Min of meer hetzelfde kunststukje lukte 's middags drs. H.van Steijn met de constructie van blokdiagram men in de isometrische projectie. Deze dingen werden door de deelnemers met zoveel vaardigheid geconstru- eerd dat het leek of dit een onderdeel van hun dagelijks werk was. Maar we weten wel beter, de toepassing van blokdiagrammen is nog slechts zeer gering (eigenlijk alleen in geomorfologen-kringen worden ze veel- vuldig gebruikt), niettegenstaande het feit dat de uitdrukkingskracht van blokdiagrammen in veel gevallen aanzienlijk heviger is dan van tweedimensionale kaarten. Berann en Michels, twee kunstenaars Op donderdagmorgen beleefden de deelnemers het voorrecht kennis te maken met H. Berann en zijn werk. Deze kunstenaar maakte diepe indruk, niet alleen door zijn bijzondere persoonlijkheid, maar vooral met de kleurendia's van zijn werkelijk schitterend uitgevoerde panoramakaarten van berglandschappen en zijn prachtige schilderijen. Het was fascinerend te zien hoe Berann in diverse werkstadia zijn kaarten opbouwt en uitwerkt. Daarentegen was het eigenlijk bedroevend te zien hoe onze huidige reproductiemogelijkheden te kort Schieten om van zijn originelen goede afdrukken te vervaardigen. De spanning is er meestal uit, de diepte gereduceerd en de kleuren doorgaans te fletsDit is te meer jammer nu de panoramakaart weer in opkomst is en in kartografenkringen meer en meer als respectabele en volwaardige kaarten worden aanvaard en terecht, deze kaarten bieden iets dat de gewone orthogonale kaart niet kan gevende herkenbare vorm van de bergkammen, het silhouet van een gebergte zoals dat ons bekend is vanuit het terrein zelf. Een uitvoerig verslag in boekvorm is in voorbereiding en zal tezijnertijd aan de leden worden verstrekt. 6 KB 33

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 8