weergegeven wordt volgens de metode die in de nieuwste topografische karteringen gebruikelijk geworden is horizontale ekwidistante krommen." Ravn's kaarten zijn in meer kleuren uitgevoerd (vlaktinten tussen de isopleten zijn bruin en rood) en opmer- kelijk gedetailleerd. Figuur 2 laat een uitsnee uit de uitgave van 1855 zien die een goed idee geeft van deze gedetailleerdheid. Zoals Ravn in zijn kommentaar opmerkt, zijn er ruwweg zeventienhonderd "meetpunten" gebruikt - een dichtheid van gegevens voor een isopletenkaart die misschien wel nooit meer geevenaard is. iJx-i '29 Figuur 2. Deel van een van de eerste twee isopietenkaarten, uitgegeven in Denemarken in 1857. Deze afbeelding is gemaakt naar de herdruk van de oorspronkelijke gravure, van 1874, aangezien die beter is dan de eerste druk. Fotografie: Koninklijke bibliotheek, Kopenhagen Zoals verwacht mag worden, bewoog de grote Augustus Petermann zieh in de kartografische avantgarde en maakte zelf verscheidene pseudo-isopletenkaarten, zonder evenwel zieh bewust te zijn van wat hij gedaan KB 34 11

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 13