KAARTBULLETIN 34 december 1973 INHOUD K.J.I.ROSIER OVERLEDEN blz. 2 UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN blz2 BERICHTEN blz. 3 DE AFSTAMMING VAN DE ISOPLEET door Arthur HRobinson blz 5 LEDENLIJST KARTOGRAFISCHE SECTIE blz. 18 Kaartbulletin is een onregelmatig verschijnende uitgave van de Kartografische Sectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. redaktie: A.J. Karssen, A. Ras, A.H. Verroen redaktieadresA.H. Verroen, Gijsbrecht van Nijenrodestraat 163, Breukelen losse nummersf 2, 50, aanvragen bij het redaktieadres Leden-administratiedrs. G.F. Willems, secr. van de Kartogr. Sectie, Zichtenburglaan 52, Den Haag losse nummers van Kartografie (overdruk uit Geografisch Tijdschrift) aanvragen bij de secretaris Kontributie Kartografische Sectie: f 25, - per jaar; KNAG-leden en studentleden f 12, 50; institutionele leden f 70, KNAG-inst. leden 35, -. Te voldoen op postgiro 484407 van de penningmeester der Kartografische Sectie te Enschede.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kaartbulletin | 1973 | | pagina 3